Leestip: het huidige succes van Kate Bush verklaard — Informatiebeheer Arteveldehogeschool

Kate Bush staat voor het eerst in de Amerikaanse Billboard top-10 met een single dat 37 jaar oud is. In de jaren tachtig was Kate Bush populair in het Verenigde Koninkrijk en Europa, maar brak nooit echt door in de Verenigde Staten. In de slipstream van de waanzinnige Netflixreeks “Stranger Things” leerde een nieuwe generatie […]

Leestip: het huidige succes van Kate Bush verklaard — Informatiebeheer Arteveldehogeschool
Geplaatst in Informatiemanagement, Nieuws | Tags: , | Een reactie plaatsen

Leestip: Het ongeduld van digitale archieven — Informatiebeheer Arteveldehogeschool

De zomereditie van Apache Magazine is uit. Voor wie Apache niet kent: Apache is een kritisch en onafhankelijk online nieuwsmedium. Op hun website stellen zich voor als: Apache stelt de vragen die commerciële mediabedrijven uit de weg gaan. Als onafhankelijk nieuwsmedium leggen we machthebbers het vuur aan de schenen. Zo geven we een stem aan […]

Leestip: Het ongeduld van digitale archieven — Informatiebeheer Arteveldehogeschool
Geplaatst in Informatiemanagement | Tags: , , | Een reactie plaatsen

De informatieprofessional van de toekomst

Op Informatie aan Zee hielden Kevin Linsingh (Erasmushogeschool) en Jan Van Hee (Arteveldehogeschool) een panelgesprek met 4 “a-typische” informatieprofessionals.

Eén van de deelnemers, Ingrid Kokelenberg, schreef een verslag hierover in “Bladen voor documentatie/Cahiers de la documentation” van de ABD/BVD.

Informatie aan Zee ligt intussen reeds enkele maanden achter de rug, maar de conclusies zijn nog steeds waardevol.

Uit: Bladen voor Documentatie/Cahiers de la Documentation (4/2021)
Geplaatst in Informatiemanagement | Tags: , | Een reactie plaatsen

Gemeente Berlare verkwanselt natuurgebied

Parkgebied in de Heidemeersen

Op de gemeenteraad van 9 mei kwamen we te weten dat gemeente Berlare over tot de openbare verkoop van 15 percelen grond die gelegen zijn in het reservaat de Heidemeersen in de buurt van de Beukenlaan en Heidkasteeldreef. Dit is het verkwanselen van natuurgebied om de slecht beheerde gemeentekas bij te spekken

Al deze gronden liggen in groenbestemming op het gewestplan nl ‘Parkgebied’ en ook in het visiegebied van het erkend reservaat De Heidemeersen.

Wat gaat er nu mee gebeuren? Verkopen en de beperkingen in de exploitatie verdoezelen? Met nog meer, terecht, boze eigenaars van gronden tot gevolg? 

Natuurpunt heeft alle ettelijke keren te kennen gegeven dat ze de gronden in beheer willen nemen, maar op hun vraag kwam nooit een antwoord. Natuurpunt beheert daar in de buurt ondermeer ‘t Stampkot en de duingebied aan school Ten Berge). 

We zijn dan ook zeer teleurgesteld te vernemen dat de gemeente openbaar wil  verkopen zonder overleg met de natuurbeheersorganisaties. 

We vragen dan ook om af te zien van deze verkoop om volgende redenen:

 1. De percelen liggen in groengebied dus natuur moet voorrang krijgen. Als lokale overheid wordt je geacht in te zetten op behoud van groene ruimte en natuur dus biodiversiteit.
  1. In andere gemeenten worden dergelijke gronden sowieso in beheer gegeven van de terreinbeherende verenigingen, zoals Natuurpunt of vzw Durme. 
  2. Sommige gemeenten voorzien zelfs een budget voor aankoop van dergelijke percelen door deze organisaties. Meer nog, bepaalde gemeenten dekken gedeeltelijk of volledig de restfinanciering wanneer de terreinbeherende vereniging zelf aankoopt. Dit was zelfs voorzien in het gemeentelijk milieubeleidsplan Berlare 2005‐2009, maar is nooit uitgevoerd. 
  3. Berlare zou hier dus net het omgekeerde doen ! 
 2. De percelen liggen in het visiegebied van erkend reservaat De Heidemeersen.   
 3. Dit druist in tegen het charter over biodiversiteit dat gemeenten Wichelen, Wetteren, Laarne en Berlare met Natuurpunt destijds hebben afgesloten te Schellebelle in 2009. Daar staat letterlijk:
  Door de ondertekening van het charter engageert de gemeente zich om vooruitgang te boeken op 5 terreinen. Oa. Gebiedsgericht: restfinanciering, gemeentelijke gronden in beheer krijgen, …
 4. Het zijn gemeenschapsgronden. Dan verwacht je toch dat de gemeente er iets mee doet dat van algemeen nut is. Hier gaat men verkopen met een duidelijke voorkeur voor particulier belang.
  Terreinbeherende verenigingen kunnen dit niet meer kopen, omdat de  aankoopsubsidie van de Vlaamse overheid niet kan gebruikt worden bij de aankoop van een gemeenschapsgoed.  
 5. In tijden van klimaatopwarming en de vraag van de Vlaamse overheid aan lokale besturen om extra te bebossen zijn deze gronden toch wel een buitenkans om dit te realiseren. Het verder beheer hoeft de gemeente niets meer te kosten bij overdracht naar de terreinbeherende vereniging.
  Een tijdje geleden keurden we hier het Klimaatplan goed. Is dat een vodje papier? 

“Andere eigenaars moeten de letter van de wet naleven, terwijl het gemeentebestuur afspraken en reglementen naast zich neer kan leggen.”

Het gemeentebestuur pakt graag uit met onze groene gemeente, terwijl ze hierbij vooral de pluimen van anderen op de eigen hoed steekt. Dat zou zelfs niet zo erg zijn, moesten ze zelf hun groengebied niet verkwanselen. 

We hopen dat Gemeente Berlare de gronden een functie biedt van openbaar nut  en de uitbouw van klimaatrobuuste natuur versterkt. Indien het in de handen van de gemeente blijft, kunnen alle mensen daar van de natuur genieten en heeft dit extra uitstraling aan ons imago van groene gemeente.  

Geplaatst in Geen categorie | Tags: , | Een reactie plaatsen

Anekdotes uit de begindagen van het internet

Interne modem voor een analoge telefoonlijn (bron: wikipedia).

Ergens in 1995 had ik mijn eerste computer met internetverbinding. Dat iconische inbelgeluid! De gewone telefoonlijn was het niet de digitale snelweg waarvoor internet toen reeds versleten werd. Het was zoiets als “slow cooking”, je moest geduld hebben om een resultaat te krijgen. 

In die tijd vernam ik dat de stad Zottegem protesteerde omdat een Nederlands pornobedrijf de domeinnaam zottegem.be gekaapt had. Als gezonde jongeling wilde ik dat wel eens onderzoeken: minutenlang wachten tot die ene onscherpe naaktfoto lijntje voor lijntje te voorschijn getoverd werd. Niet echt iets wat je een “vluggertje” kon noemen. 

Ik denk niet dat dit het internet was waar Paul Otlet in het Interbellum over droomde

Niet alleen stad Zottegem was er laat bij: ook veel andere domeinnamen van Belgische instituten en overheden vielen in handen van snelle zakenmannen, die er ofwel een commerciële site van maakten of de domeinnaam voor veel geld door verkochten aan de “slachtoffers” die er niet snel genoeg bij waren om hun eigen domeinnaam te verkrijgen. Toch zou België een zeer belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van het internet. 

Andere anekdote: in 1999 gaf ik voor het eerst mijn e-mailadres door aan studenten in het hoger onderwijs. Ze hoorden het in Keulen donderen, één student had een e-mailadres. Twee jaar later was dat al meer dan de helft. De digitale transitie zou niet meer te stoppen zijn. 

Geplaatst in Geen categorie | Tags: | Een reactie plaatsen

Kleine herinnering aan een grote Burgemeester: Jan Willy Van Sande

Oud-burgemeester Jan Willy Van Sande

Ongeveer 20 jaar geleden fietste ik op een vrijdagavond, als tamelijk verse inwoner van Berlare, naar huis. In gedachten verzonken overliep ik de komende week, want maandagochtend ontiegelijk vroeg vertrok ik voor het werk naar Letland (fantastisch land, trouwens).
Mijn presentatie was klaar, valies was zo goed als gepakt, mijn paspoort was aangevraagd, …

Plots kreeg ik het koud zweet: Aangevraagd! Niet afgehaald! Dat was ik rats vergeten en vertrekken zonder paspoort was niet mogelijk. Het gemeentehuis was al uren gesloten en toen was het gemeentehuis ook niet open op zaterdag.

Zonder veel verwachtingen belde ik naar de burgemeester. Ondanks het vrij late uur én het feit dat hij op een familiefeest zat, nam hij op, luisterde naar mijn probleem en zei: “Kom naar het gemeentehuis, ik zal er zijn.”.

Hij nam me mee op sleeptouw voor een zoektocht door de kantoren. Hij deed dat met veel jovialiteit, de nodige kwinkslagen en een gezellige keuvel. Het vinden van het paspoort was ook voor hem ook geen evidentie, maar na enkele telefoontjes naar medewerkers, ontdekten we de bergplaats.

Mijn paniek had plaats gemaakt voor euforie.

Het feit dat hij goedgemutst een stommiteit van een verstrooide inwoner op een onmogelijk moment kon verhelpen, typeerde hem: een man met een groot hart voor al zijn inwoners.

Jan Willy Van Sande overleed op 16 april 2022


Geplaatst in Berlare, Geen categorie | Tags: | Een reactie plaatsen

Data en verandering: een inleiding

Linked open data
Wikipedia

Data is niet meer weg te denken in onze informatiesamenleving. Overheden, bedrijven en andere organisaties gebruiken data in al hun kerntaken. Vandaag de dag zijn de meest succesvolle organisaties zij die snel en flexibel kunnen inspelen op veranderingen in de omgeving en kansen en uitdagingen kunnen voorspellen. De sleutel hiervoor is het effectief en efficiënt gebruik maken van data en informatie door analisten en managers.

Data en informatie kunnen daarom ook beschouwd worden als de vierde productiefactor in onze economie, naast arbeid, grondstoffen en kapitaal. Data verzamelen, structureren, vindbaar maken, met elkaar verbinden, … is immers één van de belangrijkste economische en maatschappelijke activiteiten geworden.

Door het vervagen van allerlei grenzen tussen dienstverlening en productie, tussen de verschillende markten en door de steeds snellere veranderingen, wordt ook de druk op de organisaties steeds groter om externe omgevingen grondig te evalueren op het vlak van strategische planning. Ten slotte moeten organisaties hun plannen en activiteiten voortdurend bijsturen. De wisselwerking tussen de organisatie en haar relevante omgeving is de vierde factor en van cruciaal belang voor het succes van de organisatie, omdat door de continue uitwisseling van informatie de acceptatie voor interne en externe belanghebbenden groter wordt. Hiervoor kan verwezen worden naar het peil van innovatie, efficiëntie en betrokkenheid van de leden van die organisatie.

Organisatieverandering is waarschijnlijk één van de meest bestudeerde onderwerpen in de organisatie- en managementtheorie. Een succesvolle implementatie is immers niet alleen afhankelijk van technische vakkennis maar ook van change management skills.

Organisaties zijn, als open systemen, afhankelijk van hun omgeving en daarom worden de veranderingspraktijken van organisaties tot op zekere hoogte bepaald door de buitenwereld.

Organisatieverandering is mogelijk om te plannen, controleren en beheren zoals elk ander organisatieproces (Styhre, A. (2002). Non‐linear change in organizations: organization change management informed by complexity theory. Leadership & Organization Development Journal, 343-351.)

Leidinggevenden in organisaties krijgen bij verandering vaak te maken met weerstand of gelatenheid. De kunst is dus het aanpassingsvermogen en de bereidheid tot verandering van de medewerkers te vergroten. Digitale transformatieprocessen mogen ook niet eindeloos aanslepen.

Change management verwijst naar een noodzakelijke of wenselijke verandering in een organisatie, die een aanzienlijke verstoring van de dagelijkse activiteiten veroorzaakt/zal veroorzaken. Hiervoor is echter geen pasklaar receptenboek beschikbaar, iedere context is uniek en je krijgt meermaals te maken met onverwachte obstakels in het veranderproces.

De uitdaging is een goed evenwicht te vinden tussen business as usual en veranderinitiatieven. Kunnen omgaan met constante verandering is dé 21e century skill bij uitstek.

Geplaatst in Informatiemanagement | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Vooruit en Groen wil dat Gemeente Berlare niet meer participeert aan activiteiten waar reclame voor gokken gemaakt wordt

In augustus gaan, sinds een corona-pauze, in Berlare de Waterfeesten opnieuw door. Dit is een zomerfestival voor het ganse gezin op en rond het Donkmeer, met optredens, attracties en animaties voor jong en oud. Het is er telkens weer over de koppen lopen. 

“Op laatste editie was een gokbedrijf één van de hoofdsponsors. Dit willen we, als Vooruit en Groen, niet meer zien gebeuren. De Waterfeesten zijn immers een familiegebeuren, dat zich richt op gezinnen met jonge kinderen.”, zegt Jan Van Hee, gemeenteraadslid Vooruit en Groen. 

Tijdens corona is het aantal mensen met gokverslaving sterk toegenomen en floreert de gokindustrie als nooit tevoren. Dit merk je onder meer aan de sponsoring van grote sportclubs en events en het feit dat Golden Palace zomaar 170 winkels van BPost (Press Shop en Relay) kan en wil overnemen. 

1 persoon op 100 heeft een gokproblematiek. Dat lijkt niet veel, maar als je dat intrapoleert naar Berlare zijn dat ongeveer 150 mensen. Een belangrijke vaststelling is dat vooral bij jongeren de verslaving groeit, volgens de laatste cijfers vertoont 1,2% van de jongeren onder de 26 jaar risicogedrag. Nog opmerkelijker is dat bij leden van sportclubs dit oploopt tot 5%. 

In de feiten heeft gokverslaving een grote impact op de hele familie, met zware mentale én financiële gevolgen voor de betrokkene en hun omgeving. Geen wonder dat er steeds meer stemmen opgaan om gokreclame te weren. 

Ondermeer de Hoge Gezondheidsraad en de Gezinsbond pleiten voor een totaal verbod op gokreclame. Stad Gent toont het goede voorbeeld door alle gokreclame uit het stadsbeeld te weren. Vooruit in het Vlaams Parlement recent een volledig verbod op gokreclame bij de VRT voor. 

Ook in Berlare floreren twee gokbedrijven aan de Donk en Vooruit en Groen wil ook in Berlare reclame voor dit soort bedrijven aan banden leggen.

“In een gemeente waar de armoede sterk toeneemt en waar de ondersteuning van kwetsbare gezinnen ondermaats is, is het vermijden van bijkomende verlokkingen om mensen in de miserie te stoppen, een zegen.”, verklaart Jan Van Hee. 

Daarom wil Vooruit en Groen dat elke activiteit waaraan Gemeente Berlare zijn medewerking verleent, in welke vorm dan ook, vrij is van gokreclame. De Fractie Vooruit en Groen legt de volgende maatregel voor op de gemeenteraad van 28 maart:

Elke activiteit, die de Gemeente Berlare organiseert, waaraan de Gemeente Berlare meewerkt of die de Gemeente Berlare subsidieert, moet alle reclame voor gokken weren.  

Voor cijfergegevens over gokken:

https://www.vad.be/catalogus/detail/factsheet-gokken

Herbekijk of herbeluister de gemeenteraad via:
https://www.youtube.com/user/gemeenteberlare
of
https://www.berlare.be/gemeenteraad-zittingen-verslagen-en-besluiten.html

Geplaatst in Berlare, Lokaal beleid | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Johan

Soms is alles geschreven.

Zelfs al was het Potsierlijke Poehaantje Poetin Oekraïne nog niet binnengevallen of waren Verkeerd Gesnoven Van Langenhove en Bierplanken Francken nog niet gemeenschappen tegen elkaar aan het opzetten.

Zelfs al kreeg Meryem nog niet alle kak over haar of was grensoverschrijdend gedrag een verdienste voor voetbalbobo’s.

Johan Anthierens had dit meer dan 40 jaar geleden allemaal reeds beschreven in de Zwijger.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Mijn Classics 1000 – Radio 1

Ik stemde juist voor de Classics 1000 van Radio 1:

De Scabs leerde ik kennen, toen we in de vroege jaren tachtig, met de jeugdbeweging op kamp waren in Diest. In een gezin vol brave Vlaamse en Franse muziek was “Matchbox car” het geluid dat de puber in mij wakker maakte. Sindsdien was ik verkocht aan de betere rock en had ik een chauvinistische Belpop-reflex.

Later kwam daar het unheimliche sfeertje van de economische crisis en de dreiging van de bom bij. Ik werd newwaver in het diepst van mijn gedachten. Allé, enkel in mijn gedachten, want ik was een te brave puber om mij ook vestimentair volledig te laten gaan. Niemand beter dan Anne Clark kon die Weltschmertz beter vatten in haar donkere poëzie op dansbare beats.

Eén van de weinige groepen waar ik quasi alles van verzamelde, was Talking Heads. Ik voelde een vreemd soort verwantschap met die enigmatische frontman, David Byrne, en dacht de diepere betekenis van de absurde songteksten te begrijpen. Nu iets minder 😉
Voor mij is de film “Stop Making Sense” één van de grootste mijlpalen in de hedendaagse muziekgeschiedenis. David Byrne ben ik blijven volgen en door hem kreeg ik ook de smaak voor Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse ritmes te pakken. Zonder hem ook geen internationale carrière voor Zap Mama, bijvoorbeeld.

Onlangs kon ik mijn liefde voor Talking Heads en David Byrne doorgeven aan Free, mijn dochter die musical studeert aan het conservatorium van Brussel. Samen hebben we waanzinnig genoten van “American  Utopia”, zijn Broadway show. Nu schrijft Free aan een paper over zijn musical “Here lies love”, over het leven van Imelda Marcos.

Geplaatst in Geen categorie | Tags: , , , | Een reactie plaatsen