Tienpuntenplan voor het onderwijs van morgen

Samen met Niels Tas, beleidsmedewerker Het Leercollectief en gemeenteraadslid Dendermonde (Vooruit), mocht ik voor Sampol een artikel schrijven waar het naar toe moet met ons onderwijs. Nog één? Ja, nog één! Want er kan niet genoeg geschreven worden over het belang van ons onderwijs.

Terwijl ons onderwijs vroeger mee de rankings aanvoerde, hangt onze trots nu uitgeteld in de touwen. De voorbije jaren vloeide veel inkt over de dalende kwaliteit van ons onderwijs. De ene studie volgde het andere rapport op. Elke dag verschijnt er wel een artikel in een Vlaamse krant over hoe erg het gesteld is met het onderwijs.

Met dit artikel willen we echter de nexus van alle onderwijsstakeholders bieden door onze bril als ervaringsdeskundige in het onderwijs, maar ook als ouder, als onderzoeker én als politicus.

Het werd een 10-puntenplan.

Geplaatst in onderwijs | Tags: | Een reactie plaatsen

Syndicale verkiezingen op onze hogeschool

Voor het eerst doe ik mee aan de syndicale verkiezingen in onze fantastische hogeschool.

Het hoger onderwijs zit in turbulente tijden: er wordt van ons verwacht steeds meer te doen met steeds minder middelen. Basistaken, onderwijs en begeleiding van studenten, komen onder druk door steeds meer “bullshit-werk”, eigen aan de verregaande bureaucratisering van en het marktdenken in ons onderwijs.

Zelf ga ik voor efficiëntie, transparantie, vertrouwen én enthousiasme in ons beleid en ons onderwijs.

Geplaatst in onderwijs | Tags: | Een reactie plaatsen

De tovenaar van het graduaat

Vandaag in de krant

Docenten in de graduaten zijn tovenaars:
zij hebben 48 uur op een dag waarop ze de studenten alle nodige begeleiding kunnen bieden, die ze nodig hebben. Zij hebben geen weekends of vakantie nodig
zij hebben de flexibiliteit waar een slangenmens jaloers op is om om te gaan met de enorme diversiteit en de versnippering aan opdrachtjes
zij hebben het geduld van een olifant om te wachten op de beloofde extra middelen

Hun impact maakt veel goed: die studenten zien excelleren, maakt een mens echt gelukkig.

Bedankt collega’s!
Weyts, doe je werk!

https://www.standaard.be/cnt/dmf20230427_97073653

Geplaatst in onderwijs | Tags: , | Een reactie plaatsen

Nog nooit zoveel spionage in ons land sinds de Koude Oorlog: wat betekent dat?

Logo ADIV

De militaire inlichtingendienst ADIV publiceert sinds dit jaar een publiek jaarrapport. Daaruit blijkt dat Rusland de grootste bedreiging is voor de vrede in Europa, maar ook dat er nooit eerder zoveel spionage plaatsvond sinds de Koude Oorlog. Topman van de militaire inlichtingendienst ADIV, Wim Robberecht, vertelt hoe dat komt.

Te beluisteren via Radio 1.

Geplaatst in Informatiemanagement, Lees- of kijktip | Tags: , , | 1 reactie

Cultuurparticipatie bij 65-plussers en laaggeschoolden is laag.

Niet verrassend, maar intussen wel tijd voor actie:

De cultuurparticipatie ligt het laagst bij de 65-plussers. In de jongere leeftijdscategorieën ligt de participatie hoger. Naar geslacht zijn de verschillen beperkt.

Personen die met een partner en kinderen wonen en personen die bij hun ouders wonen hebben de hoogste participatiegraad.

De mate van cultuurparticipatie verschilt ook sterk naar opleidingsniveau. Hooggeschoolden participeren vaker aan cultuur dan laaggeschoolden. De groep van non-participanten is het grootst bij de laaggeschoolden.

Bekijk de grafieken en lees verder op de site van Statistiek Vlaanderen.

Bron: https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen

Geplaatst in Cultuurparticipatie | 1 reactie

Nog kaarten: Royal Geographical Society (with IBG)

Bron: KBR

De databank Royal Geographical Society (with IBG) is voortaan beschikbaar in KBR. Ze bevat de gedigitaliseerde archieven van de Royal Geographical Society en het Institute of British Geographers. U vindt er een schat aan primaire bronnen die voorheen niet online toegankelijk waren.

Zoeken in de archieven is heel eenvoudig, aangezien alle gedigitaliseerde stukken in full-text doorzoekbaar zijn.

Om de kaarten te consulteren moet je wel een (gratis) toegang vragen bij de Koninklijke Bibliotheek.

Bron: KBR.be

Met dank aan Heemkundige Kring Overmere.

Geplaatst in Geschiedenis, Informatiemanagement | Tags: , , | 1 reactie

Digitale Ferrariskaarten

De afdeling Kaarten en Plannen van de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) maakte samen met het Nationaal Geografisch Instituut een gedigitaliseerde versie van de kaart van Ferraris. Dit gebeurde op basis van de nieuwe digitale kaart van België die het NGI in 2006 publiceerde. De handgeschreven kaarten werden gedigitaliseerd met een extra grote scanner.

De kaart is beschikbaar via de online catalogus van KBR. De 275 bladen van de kaart zijn ook rechtstreeks beschikbaar via deze assembleertabel.

Geplaatst in Geschiedenis, Informatiemanagement | Tags: , , | 1 reactie

Over nutteloze vergaderingen

Daarjuist kwam ik nog maar een keer een artikel tegen over vergaderhygiëne “Vergaderhygiëne: weg met nutteloze vergaderingen!“. Wat hebben organisaties toch met vergaderen? De meeste vergaderingen zijn vaak zeer duur tijdsverlies. Duur in de betekenis van het verloren uurloon van de mensen rond de tafel en duur omdat de return uit de meeste vergaderingen minimaal is.

Vergaderen is enkel nuttig om nieuwe ideeën te toetsen, te leren van elkaar of om te komen tot een gedragen beslissing.

Een argument dat regelmatige bijeenkomsten in de organisatie ook belangrijk zijn om de fysieke ontmoeting en netwerking tussen collega’s te bevorderen, gaat niet op. Dit versterk je niet met het formeel vergaderen, daar gebruik je andere middelen voor.

Het blijft een mysterie waarom er nog zoveel vergaderingen zijn, die door een eenvoudige mail konden vervangen worden.

Het wonderlijke boek van Marije van den Berg gaat hier deels over:

Geen organisatie lijkt eraan te ontkomen: dingen die niets opleveren en wel veel energie en geld kosten. Het werkt niet goed en we raken er uitgeput en cynisch van. En toch gaan we ermee door.

Toen ik in 2013 diensthoofd Mediatheken werd in onze hogeschool, merkte ik die wildgroei van vergaderingen en ingewikkelde afsprakenkaders zeer sterk. Het was trouwens niet evident om te vergaderen want er moesten 5 mediatheken bemand blijven met 20 koppen. Ik heb toen tabula rasa gemaakt met alle (structurele!) vergaderingen, met uitzondering van twee maal per jaar een teamoverleg.

We kozen voor een radicaal concept:

  • Iedereen kreeg één of meerdere verantwoordelijkheden/ taken toegewezen + verantwoordelijkheid om daarover te communiceren en overleggen met het team
  • We zetten een interne blog op (we waren nog in het pre-MS-Teams-tijdperk)
    • Alle teamleden konden daar een voorstel van afspraak doen
  • Enige tijd konden teamleden daar commentaar op geven
  • Na verloop van tijd werd de “status” aangepast naar : “afspraak”, “uitgesteld” of “verworpen”
  • We hadden iemand in het team die bijv. de taak had om redactie te doen op dat geschreven overleg, of iemand die de expliciete opdracht kreeg om processen te vereenvoudigen, …
  • Dat werkte zeer goed, na verloop van tijd ontstonden nieuwe ad-hoc -overlegstructuren, maar die waren steeds doelgericht en niet “kalendergericht”.

Wat was de impact? Er kwam waanzinnig veel tijd én enthousiasme vrij om met projecten en innovatie bezig te zijn en het team werd nog meer zelfsturend.

Nadeel: ik begon me ook te vervelen, want het liep te goed 😉

Geplaatst in Geen categorie | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Zorgplicht voor openbare bibliotheken

In Nederland werd na 35 jaar opnieuw een zorgplicht ingevoerd voor gemeenten om een toekomstbestendige bibliotheek in te richten. Wat zijn de redenen om opnieuw in bibliotheken te investeren?

De komende jaren gaan er miljoenen euro’s extra naar de openbare bibliotheken. Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) wil er met dat geld voor zorgen dat elke gemeente een toekomstgerichte bibliotheekvoorziening heeft. Dat houdt concreet in dat gaten in het fysieke bibliotheeknetwerk worden gedicht en dat de online bibliotheek wordt uitgebreid. Daaraan gekoppeld wil Uslu ook een zorgplicht voor gemeenten instellen, zodat de toegang tot bibliotheken in de toekomst is gewaarborgd. Komend jaar is € 29,7 miljoen beschikbaar, en dat loopt op tot een structureel bedrag van €  58,7 miljoen euro vanaf 2025.

Lees meer hierover in META 2023/1

Geplaatst in Lokaal beleid | Tags: , | 1 reactie

Digital Services Act

De EU gaat strenger optreden tegen fakenews en illegale inhoud op sociale media. De grootste technologieplatforms zullen zich moeten houden aan eisen om desinformatie te beperken en kinderen online beter te beschermen.

TikTok, Twitter, Facebook en Instagram hebben ingestemd met de strenge EU-regels voor het modereren van inhoud, de zogenaamde Digital Services Act (DSA), in Europa zullen toepassen.

Platforms en zoekmachines met meer dan 45 miljoen gebruikers in de EU zullen zich vanaf komende zomer moeten houden aan deze strenge eisen, waaronder het snel verwijderen van illegale inhoud, het beperken van desinformatie en het beter beschermen van kinderen en tieners.

Verder lezen op Politico.

Geplaatst in Informatiemanagement, Internationaal | Tags: , , | 1 reactie