sp.a-Groen wil waarborgen voor de basismobiliteit in Berlare

(bron: Wikipedia)

Berlare, 19 november 2020

sp.a/Groen berlare is blij dat het gemeentebestuur gezorgd heeft dat er extra bussen kunnen rijden op de spitstijden in deze coronatijden. Die zijn broodnodig om de overbevolking op de bussen te vermijden. Toch vreest sp.a/Groen dat dit een druppel op de hete plaat van de vervoersregio zal zijn. 

Eind 2021 zal ons openbaar vervoer er helemaal anders uitzien, want Vlaanderen wordt verdeeld in 15 vervoerregio’s. Berlare valt onder regio Aalst. 

“Berlare is zeer slecht bedeeld op vlak van openbaar vervoer.”, verklaart gemeenteraadslid Jan Van Hee (sp.a-Groen). “Wij vrezen dat met de introductie van de vervoersregio de toestand niet zal verbeteren, integendeel.”

“Niet dat er in onze gemeente veel openbaar vervoer is af te bouwen.” gaat Christelle Vanhouwe, ondervoorzitter sp.a Berlare en moeder van een kind met een zware handicap, verder. “Uit recente cijfers van Vlaams minister Lydia Peeters blijkt dat er in Berlare in totaal 53 bushaltes (uitgezonderd belbushaltes) zijn. 0 daarvan zijn toegankelijk voor mensen met een rolstoel (en bij uitbreiding kinderwagens) of voor mensen met een visuele handicap, door bijvoorbeeld ribbellijnen of rubbertegels.”

Reizigers uit landelijk gebied, zoals Berlare, zullen volgend jaar moeten rekenen op flexbussen, taxi’s en deelauto’s. Een nieuwe ‘mobiliteitscentrale’ moet dat aanbod voor dit ‘vervoer op maat’ samenbrengen, plannen en factureren aan de reizigers via een app. 

Van Hee gaat verder: “Maar de tarieven voor dat aanbod liggen nog niet vast. Zullen mensen in Berlare en andere landelijke gebieden meer moeten betalen voor dat ‘vervoer op maat’ dan voor een rit op de gewone bus van De Lijn die enkel nog in en tussen de steden zullen rijden? Het budget dat toegekend werd door de Vlaamse regering naar de 15 verschillende vervoerregio’s is  hiervoor alvast ontoereikend.

We merken dat delen van Berlare, vooral omgeving Uitbergen, zelfs niet gedekt zullen worden door dit zogenaamd flexvervoer. 

Zal Uber ingeschakeld worden voor dit Flexvervoer? Het feit dat Uber vanaf nu beschikbaar zal zijn in heel Vlaanderen, stemt me alvast niet gerust. Ik vrees voor dure ritten en geen verzekerd aanbod. En dan zeg ik nog niets over de arbeidsomstandigheden van deze taxichauffeurs. 

Openbaar vervoer moet toegankelijk blijven voor iedereen. Daarom moet het vervoer op maat hetzelfde tarief hanteren als op de bussen van De Lijn, in alle vervoersregio’s. De sociale opdracht van het openbaar vervoer mag niet in het gedrang komen.

Voor het vervoer op maat zijn de lokale besturen zelf verantwoordelijk. Sommige lokale besturen schakelen vrijwilligers in om senioren te vervoeren.  

Stefaan Vermeulen, voorzitter van Groen Berlare gaat verder: “Meer dan een jaar geleden, op de gemeenteraad van september 2019, heeft Cindy Roelandt (sp.a-Groen) het voorstel voorgelegd om een systeem van betaalbare deelauto’s in Berlare te introduceren. Het schepencollege ging dit onderzoeken, maar tot op heden is het op dat front muisstil. We staan niet alleen met deze vraag: het was ook één van de concrete voorstellen op de Klimaattafel in Berlare van afgelopen september. De vraag is wanneer dit in Berlare, Overmere en/of Uitbergen wel mogelijk zal zijn?” 

Sinds enkele maanden kunnen de inwoners van de buurgemeente Laarne (en deelgemeente Kalken) gebruik maken van Cambio. Naast Cambio is er natuurlijk ook Partago of Dégage. 

Jan Van Hee besluit: “Vooral senioren, mensen met een handicap en andere kwetsbare mensen dreigen van deze negatieve vervoersrevolutie de dupe te worden. Kwetsbare mensen dreigen opgesloten te worden in hun omgeving.”

Geplaatst in Geen categorie | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Nadenken in het beroepsonderwijs

bron: wikimedia commons

Mijn eerste opdracht in het onderwijs, begin jaren negentig, was een interim in het beroepsonderwijs. Ik mocht Nederlands en maatschappelijke vorming geven aan die pubers. Twee vakken onderaan de ranking van hun interesses.

Gezweet dat ik heb, maar, man, wat heb ik heimwee naar die klassen. Sindsdien heb ik me nooit zo nuttig meer gevoeld in het onderwijs. Ik was jong, had een missie en was toen al een regelrechte “goestingdoener”.

Ik gooide het verplichte leesvoer de vuilbak in (sorry, Anton Van Wilderode) en liet ze sappige en hilarische stukken uit Kartonnen Dozen lezen. Boem Paukeslag: een levendig debat over homoseksualiteit … en de vraag waar ze terecht konden om dit boek helemaal te lezen.

Bij maatschappelijke vorming was een les over ruimtelijke ordening voorzien (ja, ik kon zelf ook de geeuw maar net onderdrukken), maar die liet ik vrij snel overgaan naar een discussie over democratie en politieke vertegenwoordiging.

Eén van de leerlingen gaf me toen een les die ik sindsdien meedraag in mijn politiek engagement: “Tja, meneer, het is toch niet verwonderlijk dat wij geen interesse hebben in politiek of dat we ons niet vertegenwoordigd voelen. Hoeveel arbeiders zitten er in het parlement? Hoeveel mensen met mijn roots zitten er in het parlement? Moet het parlement niet iedereen vertegenwoordigen?”

Zie ook:

Filosoferen vindt de weg naar het beroepsonderwijs (De Standaard)

“Dat filosoferen een apart vak wordt in het katholiek onderwijs en ook leerlingen in het bso er kennis mee maken, vindt filosofe Griet Galle een goede zaak. ‘Het wapent leerlingen tegen fake news.”

Geplaatst in Geen categorie | Tags: , | Een reactie plaatsen

sp.a-Groen maakt zich bezorgd over het niet nemen van coronamaatregelen tijdens Ronde van Vlaanderen

Cycling Wielerronde Contest - Free photo on Pixabay
bron: Pixabay.com

Op 18 oktober trekt de Ronde van Vlaanderen door Berlare. Een feest voor elke wielerliefhebber. Ook sp.a-groen gemeenteraadslid, Jan Van Hee, zal op post zijn om te supporteren, maar terzelfdertijd maakt hij zich grote zorgen. 

In de afgelopen weken verklaarde schepen Vandersnickt in de pers dat er geen veiligheidsmaatregelen zullen getroffen worden om corona-besmettingen te vermijden. Hij rekent op de verantwoordelijkheidszin van de supporters, die gevraagd worden om een mondmasker te dragen. 

“Iedereen weet dat supporteren en een pint drinken moeilijk samen gaan met een mondmasker en afstand houden. Er wordt geroepen en gejuigd, men verdringt elkaar aan de dranghekkens. Allemaal serieuze risico-factoren om het virus vrij spel te geven.”

Jan Van Hee interpelleerde de schepen hierover in de gemeenteraad en vroeg bijkomende veiligheidsmaatregelen, maar ving bot. 

Het sp.a-groen gemeenteraadslid vindt de uitspraken van de schepen onbezonnen en hij vindt het onverantwoordelijk dat er geen bijkomende maatregelen getroffen worden. 

Tot voor kort bleef Berlare zo goed als gespaard van besmettingen, maar de afgelopen weken gaan die snel de hoogte in. 

“In ons woonzorgcentrum werkt het zorgpersoneel zich uit de naad om de besmettingsgolf in te dammen en intussen kreeg Berlare van Sciensano het hoogste alarmniveau 4 opgeplakt. In deze omstandigheden geen extra maatregelen opleggen, is spotten met de gezondheid van haar burgers.”

Sp.a-Groen vraagt als veiligheidsmaatregelen het streng toezien op de mondmaskerplicht, het afbakenen van zones en het beperken van de capaciteit in die zones, zodat er voldoende veilige ruimte is voor de supporters. Volksgezondheid is een kerntaak van het gemeentebestuur en dat moet primeren op andere belangen. 

De zitting is digitaal te beluisteren via http://web-berlare.streamovations.be.

Geplaatst in Berlare, Lokaal beleid, Nieuws | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Werken aan een decentrale, educatieve Wikipedia


Vandaag verscheen mijn opiniestuk in De Standaard:

Zolang de overheid en onderwijskoepels vasthouden aan het monopolie van bedrijven, blijft het onderwijs een conservatief bastion, schrijft Jan Van Hee.

De centen van de belastingbetaler moeten gaan naar kwaliteitsvol onderwijs en niet naar dure leerboeken.

Geplaatst in onderwijs | Tags: , , | 4 reacties

Vooral mensen in armoede zijn slachtoffer van de sluiting van Nieuwdonk

Afgelopen weekend werd de Nieuwdonk overrompeld door dagjestoeristen, veel meer dan het maximum van 2000. Daarenboven bleek een pak mensen de coronamaatregelen niet ernstig te nemen en zelfs voor overlast te zorgen. Er waren te weinig ordehandhavers en stewards aanwezig om de veiligheid van de aanwezigen te garanderen. 

sp.a-Groen beseft dan ook dat het gemeentebestuur geen andere mogelijkheid had dan het domein te laten sluiten. Hopelijk kan het vrijdag zonder problemen geopend worden.

Toch kon dit vermeden worden indien het provinciebestuur sneller in actie gekomen was en eerdere signalen serieus genomen had. De provinciale domeinen de Gavers en de Sterre hadden in het verleden reeds een verplichte reservatie en registratie met succes ingevoerd om overlast en overrompeling te vermijden. 

Dat het provinciebestuur verklaart dat de het door de structuur van Nieuwdonk heel moeilijk is om een reservatiesysteem op te zetten. Volgens sp.a-Groen zijn dit vooral vage argumenten om te maskeren dat ze schromelijk te laat in actie schoten. Bij de overname door de provincie op 1 januari 2019 klonk het nog zo: ”de Provincie kan met haar knowhow, ruimere financiële mogelijkheden en synergievoordelen de uitbating op een nog hoger niveau brengen.”

We zijn er van overtuigd dat een ticketingsysteem, strengere toegangscontrole en toezicht door stewards snel op poten gezet kan worden. 

We zijn hier zeer gevoelig voor omdat een dagje aan de Nieuwdonk voor mensen in armoedesituaties vaak de enige betaalbare manier om te ontsnappen aan de hitte deze dagen. “Recreatiedomeinen sluiten, treft vooral mensen in armoede”, zeggen wij niet alleen, maar ook Koen Trappeniers, directeur van Welzijnszorg.

Geplaatst in Geen categorie | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Dringend maatregelen gevraagd tegen de droogte in Berlare

Sp.a en Groen hameren al jaren op dezelfde nagel: ook een kleine gemeente als Berlare moet haar verantwoordelijkheid nemen om de klimaatverandering het hoofd te bieden. Daarom vraagt gemeenteraadslid Cindy Roelandt onder meer dat de gemeente zich engageert op vlak van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 

“Op beleidsvlak vragen we onder meer dat het bestuur de engagementsverklaring ‘global goals, local focus’, ondertekent. Deze engagementsverklaring werd gelanceerd door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en werd intussen door een groot deel van de gemeentebesturen ondertekend.”

“De droogte van de afgelopen maanden maakt onze vraag ook zeer actueel, de afgelopen maand april was één van de droogste ooit gemeten. Dit is geen uitzondering want ook in onze contreien laat de klimaatverandering zich gelden. Warmere zomers zijn misschien leuk, maar er zijn ook minder leuke veranderingen: de aanhoudende droogtes brengen onze landbouwers serieus in de problemen en bedreigen zelfs de aanvoer van ons kraantjeswater.”

“Wat de meeste mensen niet beseffen is dat Vlaanderen één van de droogste regio’s van Europa is.  Dit komt door een combinatie van een hoge bevolkingsdichtheid en een relatief beperkte aanwezigheid van oppervlakte- en grondwater. De klimaatverandering brengt ons serieus in de problemen.”, pikt Stefaan Vermeulen, voorzitter Groen, in. 

“We vragen ook zeer concrete maatregelen van ons gemeentebestuur om aan de toenemende droogteperiodes het hoofd te bieden. Een quick-win is consequent kiezen voor waterdoorlatende bestrating bij de (her)aanleg van wegen en parkings. En waarom niet de speelplaatsen van onze scholen vergroenen.”

Christelle Vanhouwe, ondervoorzitter sp.a,  maakt zich dan weer druk over de grote hoeveelheden water, die aan bouwwerven in de riolering vloeien wanneer de bouwplaats drooggelegd wordt. “Dit gaat soms om verschillende duizenden liters per uur, die in de riool weglopen, terwijl regenputten van mensen leeg staan en de lokale boeren elke druppel kunnen gebruiken.”

Het water op een andere plaats terug in de bodem laten infiltreren is steeds aangewezen (en soms zelfs verplicht), maar indien dit niet kan, wil sp.a-Groen aannemers stimuleren om met lokale landbouwers samen te werken om het opgepompte water te recuperen. 

Het gemeentebestuur moet ook investeren in collectieve waterputten en WADI’s in de dorpskernen. WADI staat voor  Water Afvoer Drainage Infiltratie en zijn lage zone’s op onverharde pleinen waar het water zich verzameld en de bodem kan binnendringen. 

Tenslotte moet de gemeente inzetten op bewustwordingscampagnes en tips voor haar bevolking. “Met enkele eenvoudige maatregelen kunnen gezinnen een pak water besparen, goed voor hun portemonnee en het milieu.”

Cindy Roelandt besluit: “Werk aan de winkel op lokaal vlak om de wereld te redden.

______________________________________________________________________

Meer informatie:

Bijkomende informatie:
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/sdg-engagementsverklaring

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/wat-zijn-de-duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen

De zitting is digitaal te beluisteren via http://web-berlare.streamovations.be.

Cindy Roelandt, gemeenteraadslid, sandyroelandt@outlook.com, 0478 22 27 57 

foto Cindy Roelandt:
https://drive.google.com/file/d/154_7kmZsUB8f33s7LI9HuJCuEs0ok25Z/view?usp=sharing

Stefaan Vermeulen, voorzitter Groen, Vrms78@gmail.com

Foto Stefaan Vermeulen

https://drive.google.com/open?id=12mIANZlzZzpcWs51wYmbtX3oJOVzUsZB

Bruno Verbeken, fractievoorzitter sp.a-Groen, bruno.verbeken@gmail.com

Foto Bruno Verbeken
https://drive.google.com/file/d/1askj6SOGtEbBYslA4s62ECOFnuonUAKD/view?usp=sharing

Marcel Vinck, voorzitter sp.a, marcel.vinck@gmail.com

Foto Marcel Vinck: https://drive.google.com/file/d/1rBQWZ0pmJuF41wklqWHVYalpRcYArx4y/view?usp=sharing

Christelle Vanhouwe, ondervoorzitter sp.a, vanhouwe.christelle@telenet.be

Foto Christelle Vanhouwe:

https://drive.google.com/file/d/11sls_SBB4XPZkrAcu19IIa3AdQkuagis/view?usp=sharing

Persverantwoordelijke

Jan Van Hee

0486 18 88 24

jkvanhee@gmail.com

Geplaatst in Berlare, Lokaal beleid | Tags: , | Een reactie plaatsen

1 mei 2020: SOLIDARITEIT

Voorzitters sp.a Oost-Vlaanderen brengen hun 1 mei boodschap digitaal.

1 mei foto

Normaal gesproken zouden de voorzitter, Jan Van Hee, en de ondervoorzitters, Nathalie Dullemont en Julien Vandenhoucke, de komende dagen gesproken hebben op tal van 1 mei-vieringen van de lokale sp.a-afdelingen in Oost-Vlaanderen. De Corona-crisis zorgde er echter voor dat alle afdelingen noodgedwongen hun activiteiten moesten annuleren. Dit zorgt voor veel hartzeer bij de lokale militanten omdat 1 mei, De Dag Van De Arbeid, voor hen de belangrijkste hoogdag is van het jaar. 

De viering van 1 mei gaat terug naar de eis van de arbeidersbeweging om de de achturige werkdag in te voeren. De eis om maximaal acht uur per dag te moeten werken gaat zelfs terug tot 15de eeuw, maar werd in België pas in 1921 ingevoerd. 

Bij het eerste congres van de Tweede Internationale werd besloten om op 1 mei 1890 een internationale strijddag voor de achturige werkdag te organiseren. 130 jaar geleden werd dus de eerste internationale Dag van de Arbeid in verschillende landen gevierd met grote demonstraties voor de achturige werkdag . 

“We hadden onze 1 mei-speech op video kunnen inblikken, maar we maakten van de nood een deugd en staken onze boodschap in een kernachtig, grafisch knap filmpje voor sociale media. Op die manier bereikt onze boodschap ook nieuwe doelgroepen.”, aldus het voorzitterstrio. 

De kernboodschap van het filmpje is: sociale zekerheid, gezondheidszorg én solidariteit als pijlers van een warme samenleving.

“Want vergis je niet”, gaan ze verder “onze boodschap is momenteel relevanter dan ooit. Een crisis als deze toont zeer goed aan hoe belangrijk een goed functionerende en krachtdadige overheid is. Hoe die overheid moet kunnen zorgen dat iedereen, die ziek wordt of een andere tegenslag krijgt, altijd kan rekenen op de beste zorgen.” 

“In deze corona-tijden komt het slechtste en het mooiste van de mens naar boven:
Een deel van de  mensen organiseerde corona-feestjes en veegde hun voeten aan de quarantaine-regels. Gelukkig waren er meer mensen die mondmaskers begonnen te stikken of ander vrijwilligerswerk aanpakten. 

Socialisten behoren tot die laatste mensen. Zij willen zorg dragen voor iedereen. Dat is de kerngedachte van socialisme: solidariteit!”

_______________________________________________

Het filmpje is te bekijken via Youtube: https://youtu.be/uTPt8h2qr9M

Geplaatst in Geschiedenis, socialisme | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Over de nieuwe kleren van de keizer en het lelijke eendje : het Hans Christian Andersen-dilemma van de openbare bibliotheek

Eentje uit de oude doos: ik vond deze lezing van meer dan 10 jaar geleden terug.
Terwijl in deze corona-tijden de openbare bibliotheken gesloten zijn, was dit een kritische lofzang op deze oorden van kennis, innovatie en maatschappijkritiek.

Hans Christian Andersen

Enquêtes, de één al wetenschappelijker dan het ander, hebben het de laatste decennia overvloedig aangetoond : de mensen zijn zeer tevreden over de openbare bibliotheek in hun gemeente. De scores hebben dan ook vaak stalinistische proporties in positiviteit : de bibliotheek is de meest klantvriendelijke dienst in een gemeente, de gebruikers appreciëren het aanbod en het personeel, activiteiten worden sterk gewaardeerd, …

En toch zijn dit de nieuwe kleren van de keizer want uitleencijfers gaan achteruit, jongeren blijven weg uit de bibliotheek, muziekafdelingen zijn gekelderd, …

Bibliotheken hebben steeds meer moeite om hun maatschappelijk nut aan te tonen. De bibliotheek is teveel verworden tot een “nice-to-have”, ipv een “need-to-have”.  

Het was ooit anders.

Lokale bibliotheken werden eind 19de eeuw in het leven geroepen om mensen te indoctrineren in de eigen zuil, kregen een averechtse werking als oorden van rebellie en ontvoogding. Van emancipatie zou geen sprake geweest zijn zonder de kleine boekerijen die arbeiders, vrouwen en jongeren een blik op een andere wereld gaven.

Friedrich Engels en Karl Marx schreven hun Communistisch Manifest, omringd door de grote filosofen in boekvorm, in de bibliotheek. De bibliotheek bood zo de logistieke ondersteuning aan de grootste politieke omwenteling van de afgelopen eeuwen. 

Tijdens de drooglegging in de Verenigde Staten van de jaren 20 en 30 had Ernest Gallo zich bekwaamd in het wijnmaken … in een openbare bibliotheek. Dank zij die plaatselijke bibliotheek kent de wereld nu de heerlijke Californische wijnen. De Amerikaanse puriteinen hadden alcohol gebannen, maar hadden het duivelse oord van zonde, de bibliotheek, over het hoofd gezien. 

Voor de zytologen onder ons wil ik meegeven dat een pak lekkere bieren uit onze contreien, zoals de Karmeliet, gebrouwen zijn naar recepten die in bibliotheken van kloosters en abdijen gevonden werden. 

Met deze voorbeelden tonen we aan dat bibliotheken aan de grondslag lagen van zeer diverse maatschappelijke, economische én technologische innovaties. Een bibliotheek was dus altijd veel meer dan een plaats van stille recreatie, het waren de verzamelplaatsen van geformaliseerde kennis. 

In elk betoog wil ik minstens één maal de naam van Paul Otlet, vermelden, volgens mij de grootste Belg, maar schandelijk miskend. Hij was de grondlegger van de moderne bibliotheek- en informatiewetenschap. Hij beschreef in de jaren dertig van de vorige eeuw zijn idee over een toekomstige bibliotheek : mensen zouden telefoneren naar hun bibliotheek en de bibliotheek zou op hun vraag een boek open leggen voor een televisiecamera – toen een gloednieuwe uitvinding. Bibliotheekgebruikers zouden dan van thuis uit via een televisietoestel boeken kunnen raadplegen. 

Dit klinkt nu zeer “vintage future”, maar dit was het eerste uitgeschreven concept van iets wat pas een halve eeuw later zou ontwikkelen : het internet. De bibliotheek lag dus mee aan de wieg van het internet. 

Als we terugflitsen naar het heden moeten we echter vaststellen dat dat internet echter de grootste nemesis geworden is van de bibliotheek. Cd’s uitlenen is op sterven na dood, muziek beluisteren gebeurt nu met Spotify. Dvd’s zijn op hun retour dank zij de “rode knop”. En ook papieren boeken zullen geen eeuwig leven beschoren zijn. Op de internetboekhandel Amazon worden op dit moment meer e-books verkocht dan papieren boeken. 

Volgens pessimisten is de rol van de openbare bibliotheek binnen 10 jaar uitgespeeld. Dan zal de klassieke rol van de bibliotheek overgenomen zijn door de Big Five : Google, Facebook, Amazon, Microsoft en Apple.  Enkel nog rabiate bibliofielen zullen wild worden van de taciliteit en geur van een gebonden boek. 

Deze dominante commerciële spelers hebben er voor gezorgd dat informatie, muziek en literatuur niet langer hun neerslag vinden in een fysiek product, zoals een boek of cd, maar als ééntjes en nulletjes zweven in de wolken (of de cloud). 

Maar om hier uit de concluderen dat de rol van de bibliotheek uitgespeeld is, is wel zeer kort door de bocht. 

De maatschappelijke return van een bibliotheek is immers niet de uitleen van boeken, dvd’s en cd’s. Dat zijn maar de kleren van de keizer. Een bibliotheek is een huis vol muziek en letteren, een huis van plezier en ontspanning, een huis voor kennis en educatie, een huis vol ontmoetingen en socialisatie. De drager hiervoor is van geen enkel belang. 

Maar we moeten ook realistisch zijn : het zijn uitdagende tijden voor de lokale bibliotheek en ze zal zich moeten vervellen van het lelijke eendje tot een zwaan in deze informatiemaatschappij. 

Bibliotheekmedewerkers moeten opnieuw experten en vertrouwenspersonen worden, die naar klanten kunnen luisteren, hen kunnen informeren en doorverwijzen en adviezen op maat kunnen formuleren. Ze moeten een coach worden voor de nieuwe media en nog meer een baken in deze complexe en hectische samenleving. 

Er moet een radicale kentering komen in het bibliotheekwerk : backoffice-taken moeten gecentraliseerd worden en routinetaken moeten over gelaten worden aan de machines, zodat er tijd vrij gemaakt kan worden voor de individuele klant. 

De grootste routinetaak in de bibliotheek is de uitleen. RFID is daarom een geschenk uit de hemel. Het zorgt er immers voor dat de uitleen door de lener zelf kan geregistreerd wordt en dat de collectie wordt beveiligd. Verkeerd geplaatste materialen kunnen makkelijk teruggevonden worden.

De zelfuitleen kan, hoe contradictorisch het ook klinkt, zorgen voor meer persoonlijk contact  in de bibliotheken en meer high touch in deze tijden van high tech.

Geplaatst in Geen categorie | Tags: , | Een reactie plaatsen

Nieuwjaarstoespraak

Nieuwjaarsreceptie sp.a Buggenhout

Beste kameraden,

Ik ben altijd blij om jullie zo aan te spreken. Het is een van de dingen die ons onderscheid van andere partijen, we zijn kameraden. En het maakt me altijd blij om onder kameraden te vertoeven. 

De socialisten zijn ook geen partij als alle andere, laat je daar niets wijs maken, we zijn anders. Misschien hebben we dit vroeger te weinig laten blijken, maar we zijn anders. Terwijl andere partijen voor de belangen van een beperkte groep ijveren, zoals de economische belangen van de grote ondernemingen, strijden wij voor de belangen van de hele samenleving, wij zijn er niet voor enkelen, maar voor iedereen.

Collega’s en kennissen  vragen mij soms: “Jan, waarom ben je in godsnaam een socialist? Je hebt een goede job in het hoger onderwijs. Waarom ben je militant voor een partijtje dat al meer dan 15 jaar aan het verliezen is?”

Dan antwoord ik: “om 2 redenen: uit dankbaarheid en uit verontwaardiging en woede”. 

Uit dankbaarheid omdat het leven niet altijd evident was: 

Mijn vader stierf toen ik 11 was, mijn moeder kreeg daarop te kampen met 2 slepende ziektes die haar uiteindelijk fataal werden. De dag na haar begrafenis werd ik opgenomen in het ziekenhuis voor een reeks dringende operaties. 

In een ander land was dit voldoende om in de goot of onder de grond te belanden. 

Maar wij hadden het geluk om in België te leven. 

Het was niet gemakkelijk, maar we konden overleven dank zij het weduwepensioen van mijn moeder, alle ziekenhuisopnames bleven betaalbaar, mijn zus, mijn broer en ik konden verder studeren, ik werd niet ontslagen toen ik lange tijd moest revalideren, …

Ik vertel dit omdat dit niet alleen mijn verhaal is, maar ook dat van velen onder jullie. 

Met nieuwjaar wensen we iedereen een jaar vol vreugde en zonder miserie. Helaas blijft geen enkele mens gespaard van tegenslag. Mensen worden ziek, mensen worden ontslagen of verliezen hun partner.

Gelukkig hebben we reeds 75 jaar een fantastische verzekering tegen diverse vormen van tegenslag: de Sociale Zekerheid, de belangrijkste verwezenlijking van de socialisten en één van de belangrijkste maatschappelijke verwezenlijkingen ooit. 

In de erbarmelijke winter tijdens de nadagen van de Tweede Wereldoorlog bracht dit licht en warmte. In 1944 finaliseerde minister Achiel Van Acker, de “Besluitwet betreffende de sociale zekerheid”.

Mirande Ulens, zei hierover: “Was Achiel Van Acker een katholiek, hij was allang heilig verklaard”. en ze heeft gelijk. 

Kameraden, onze voorouders hebben hier voor gestreden en het is onze plicht om die sociale zekerheid te blijven beschermen en te verbeteren. 

Uiteraard is onze sociale zekerheid niet perfect, sommige mensen blijven uit de boot vallen en soms zijn er misbruiken, maar zolang er socialisten zijn, zullen zij blijven timmeren aan een nog betere sociale bescherming voor iedereen.

Daarvoor ga ik, samen met hopelijk velen onder jullie, dinsdag betogen in Brussel. Sluit je aan bij ons en laat je stem horen. 

En zo komen we bij de 2de reden van mijn engagement bij sp.a: de woede en verontwaardiging over wat fout loopt in onze samenleving en in de wereld. 

Ik lees enkele krantenkoppen van de afgelopen week:

  • Sociale huisvesting wordt onbetaalbaar voor personen met een handicap
  • Farmabedrijven graaien half miljard euro uit sociale zekerheid en overheid kijkt toe
  • Verdoken armoede: bijna twee miljoen Belgen moeten ploeteren om rond te komen
  • Op 10 januari heeft een CEO al evenveel verdiend als een werknemer in heel jaar 
  • Extra betalen om prof-arts persoonlijk te zien
  • De commerciële rusthuizen rukken op: “Winst en zorg gaan niet samen”

Dit laat mijn rode bloed koken, kameraden. 

De laatste regering verminderde fors de bijdragen van werkgevers en bedrijven aan de sociale zekerheid, bedacht statuten die niet of nauwelijks bijdragen en zorgde voor onzekerheid bij de mensen. Slechte wil en slecht beleid die zal zorgen voor tekort van 6,4 miljard in onze sociale zekerheid in 2024. 

Ze laten Farmabedrijven een ½ miljard uit onze sociale zekerheid halen. Deze regering haalt geld uit de sociale zekerheid om bedrijven bijkomende jobs te laten creëren. Worden die jobs gecreëerd? Nee, maar de beurs floreert en de dividenden aan aandeelhouders doen het fantastisch. 

Dus, kameraden, met onze bijdragen, de bijdragen van werknemers en kleine zelfstandigen aan de sociale zekerheid, betalen die bedrijven hun winsten uit. 

Voor iedereen een pensioen van 1500 euro is onbetaalbaar zeggen rechtse economen en politici. Laat ze dit maar zeggen. Zal ik vertellen wat onbetaalbaar is: een rusthuiskamer dat het dubbele kost van je pensioen. Dat is onbetaalbaar! 

Een zorgzame overheid zou daar een prioriteit van maken. 

Laten we ook niet vergeten dat een multinational in België vaak minder belastingen betaalt dan de kruidenier om de hoek. Er is dus wel geld. De regering moet alleen de juiste keuze maken: niet de keuze voor de winst van de grote concerns, maar de keuze voor iedereen in onze samenleving. 

De stemmen om de overheid in te perken klinken aan de rechterzijde luider en luider. Zij willen geen zorgzame overheid, zij willen geen rechtvaardige overheid, zij willen geen overheid die de gewone mensen beschermt, zij willen geen overheid die ons helpt wanneer we het moeilijk hebben. 

Laat je niets wijsmaken: de privé doet niet alles beter. Kijk maar naar landen waar onderwijs, openbaar vervoer of gezondheidszorg in privé-handen zit. Daar is alles een pak duurder, veel slechter van kwaliteit en het zorgt voor ongelijkheid en miserie.

De socialisten willen wel een sterke overheid. Niet een bureaucratisch gedrocht, maar een slagkrachtige en efficiënte overheid. Zo’n overheid herverdeelt de welvaart.

Dan kunnen we zorgen voor minimumpensioen van 1500 euro netto per maand, voor veiligheid op straat, sociale uitkeringen boven de armoedegrens, een beter onderwijs, betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg.

Beste kameraden, beste vrienden, ik wens jullie een jaar met veel vreugde, veel solidariteit en veel socialisme. Ik dank u.

Geplaatst in Geen categorie | Tags: , , | Een reactie plaatsen

75 jaar sociale zekerheid: een toast op ieders gezondheid!

Achiel Van Acker

Waarom we niet honger hoeven te lijden wanneer we ontslagen worden?
Waarom we niet aan ons lot worden over gelaten wanneer we niet meer kunnen werken door een ongeval of handicap?Waarom we onze ziekenhuiskosten kunnen betalen bij een zware heelkundige ingreep?
Waarom we na een leven van hard werk kunnen genieten van ons pensioen?

Omdat de socialisten daarvoor gestreden hebben!

In de erbarmelijke winter tijdens de nadagen van de Tweede Wereldoorlog brachten ze licht en warmte. Op 28 december 1944, exact 75 jaar geleden, finaliseerde minister van Arbeid en Sociale Voorzorg, Achiel Van Acker, de “Besluitwet betreffende de sociale zekerheid” en ging de geschiedenis in als de “vader van de sociale zekerheid”.
Sindsdien kan iedereen genieten van dit vangnet “van de wieg tot het graf”, voor wanneer het even moeilijk gaat in het leven.

Uiteraard is onze sociale zekerheid niet perfect, sommige mensen blijven uit de boot vallen en soms zijn er misbruiken,maar zolang er socialisten zijn, zullen zij blijven timmeren aan een nog betere sociale bescherming voor iedereen.

Kameraad Achiel, vanavond toast ik op ieders gezondheid en dankzij jou is dit iets makkelijker geworden.

Geplaatst in Geschiedenis | Tags: , , | 2 reacties