Bij storm en ontij: klimaatverandering in de Donkgemeenten

effects-of-climate-change

publicdomainpictures.net

Het is intussen reeds verschillende jaren geleden dat we nog op het Donkmeer konden schaatsen. De druiven en de vijgen doen het goed in onze tuin.

Niemand kan ontkennen dat ook in onze contreien de klimaatverandering zich laat gelden. Warmere zomers zijn misschien leuk, maar er zijn ook minder leuke veranderingen: we zullen bijvoorbeeld steeds meer stormen te verwerken krijgen.

We kregen reeds enkele voorproefjes. In 2013 raasde de Sinterklaasstorm over ons heen. In het weekend van 19 november 2016 was het nog eens zo ver. In januari 2017 moest ook onze regio de nodige voorzorgsmaatregelen treffen om storm Dieter te weerstaan. Dankzij de Sigma-werken bleven de gevolgen binnen de perken.

Bij een stormtij, de combinatie van springtij en een noordwesterstorm op de Noordzee, zorgen de overstromingsgebieden Paardeweide (Berlare en Wichelen) en Bergenmeersen (Wichelen) dat het overtollige water succesvol opgevangen wordt.

20180422_115002

De Paardeweide (Berlare)

Wetenschappers voorspellen dat dit door de klimaatverandering steeds meer zal voorkomen: meer en heviger stormen, warmere zomers en meer wateroverlast. Om te weten welke gebieden onder water komen te staan bij de stijging van de zeespiegel, zijn er enkele dynamische kaarten die de scenario’s in beeld brengen.

Ook de warme zomers zullen iets té worden: meer hittegolven staan ons te wachten. April kende uitzonderlijk warme dagen en volgens het rapport van het World Weather Attribution (WWA) en andere organisaties is het de klimaatsopwarming die zorgt voor de toenemende hittegolven. Uit de studie blijkt dat we in de komende jaren twee keer kans krijgen op extreme hitte, in Spanje is dat zelfs meer dan tien keer meer kans.

wiv-ispHet zal niet alleen zweten zijn, voor veel mensen wordt het wel zeer ongezond. De Europese hittegolf in de zomer van 2003 zorgde voor 70.000 vroegtijdige overlijdens. Datzelfde rapport berekende dat tegen het einde van deze eeuw er jaarlijks 150.000 doden zullen vallen in Europa. Volgens het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid zorgde de hittegolf van afgelopen juni voor 235 extra overlijdens in Vlaanderen. De Vlaamse Overheid pakt uit met “hitteplannen” en sensibiliseringscampagnes, zoals “Warme Dagen”, die zich vooral richten op kwetsbare mensen.

Indien er niets gedaan wordt aan deze klimaatverandering zullen er op het einde van deze eeuw zo’n 350 miljoen Europeanen blootgesteld zijn aan extreme en gevaarlijke weersomstandigheden, zoals hitte, overstromingen en droogte. Dat is een stijging van 5400 procent op enkele decennia tijd.

Ook in ons kleine Groot-Berlare worden we niet gespaard van de globale klimaatopwarming.

Vorige juni was de uitzonderlijke droogte voor veel boeren een ramp. Ook voor de gezinnen moest dit niet veel langer duren: de watervoorziening kwam stilaan in het gedrang.
Dit stond in contrast met het extreem hoge waterpeil van de Schelde begin 2017. Dank zij de overstromingsgebieden (de Scheldebroeken, het Lippenbroek en de Paardeweide), hielden we het water binnen de dijken. Stormtij (de combinatie van een noordwesterstorm en springtij) in januari deed alarmbellen afgaan in het Scheldebekken. De veerdiensten konden wel een tijdlang niet uitvaren en de dijken werden afgesloten door het wassende water.
Deze structurele toename van de hoeveelheid neerslag in de winter zal gevolgen hebben voor de rivieren. Overstromingspolders zoals de Sigma-werken bij ons moeten overstromingsschade beperken. De aanzet tot het grote Sigma-plan, met haar overstromingsbieden, dateert reeds uit 1976 toen grote overstromingen Vlaanderen teisterden.
De afwerking van de dijkwerken kwam niks te vroeg en verschillende gebieden werden voor het eerst gecontroleerd onder water gezet. De overstromingsgebieden werden intussen schitterende stukjes natuur met een unieke fauna en flora.
thaumetopoea_processionea2c_closeup

Eikenprocessierups (bron: wikipedia)

Er zullen nog andere gevolgen van de klimaatopwarming zijn. Op gebied van flora en fauna mogen we ons verwachten aan een invasie van exoten, dieren en planten die naar het noorden zullen opschuiven, zoals de eikenprocessierups en de wespenspin. De klimaatverandering doet de  waarde van landbouwgrond in Zuid-Europa dalen, terwijl deze in België zou kunnen stijgen met 8,5 procent, volgens professor Steven Van Passel (UHasselt).

Uit een bevraging van de Dienst Klimaatverandering van de  Federale Overheidsdienst Volksgezondheid wilt 85 procent van de Belgen een dringende aanpak van de klimaatverandering en vindt dat dringender dan zelfs de bestrijding van terrorisme. In 2015 schreven 350 Belgische wetenschappers een open brief om tot onmiddellijke klimaatactie over te gaan.

De techno-optimisten gaan er van uit gaat dat de evolutie van de technologie de klimaatproblemen zal oplossen, anderen zien meer in kleinschalige burgerinitiatieven. Beide ideeën zullen bijdragen tot de oplossing, maar er zal meer nodig zijn.
Niel Staes beklemtoont het belang van het beleid en somt volgende maatregelen op: het stopzetten van fossiele subsidies, inzetten op groene jobs, het invoeren van CO2-taks, resoluut gaan voor steden op mensenmaat, lokale transitie-initiatieven volop steunen, ademruimte geven aan alternatieve energieprojecten, investeren in duurzaam vervoer, lokale landbouw heroriënteren er herwaarderen, …
Hij is immers van mening dat:

Het is een illusie te denken dat we als burgers gezapig kunnen verder doen en dat onze samenleving miraculeus rondom ons transformeert.

KlimaatCoalitie[1]Verschillende organisaties verzamelden zich in de Klimaatcoalitie is een nationaal platform bestaande uit een zestigtal leden uit de milieubeweging, de noord-zuid-beweging, vakbonden en sociale organisaties. Zo een diverse verzameling actoren uit de civiele samenleving is heel uitzonderlijk in de Belgische context.  Dit breed netwerk oefent druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te nemen en mobiliseert een breed publiek voor een klimaatvriendelijke samenleving doorheen jaarlijkse grote campagnes. De coalitie coördineerde reeds Dance for the Climate, Sing for the Climate, … en bracht haar leden in 2015 op de been voor de klimaattop in Parijs.

De federale overheid riep een website in het leven om de gevolgen te monitoren en de maatregelen op te volgen: http://www.klimaat.be/nl-be/ .
Toch moesten de bevoegde ministers toegeven dat Vlaanderen zijn klimaatdoelen niet zou halen. In maart 2012 wou Schauvliege tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen verminderen met minstens 30 procent, Vlaanderen komt aan amper 2 procent. In het verkeer nam de uitstoot zelfs toe. Om die doelen vooralsnog te bereiken, moet het aantal zonnepanelen, windmolens en andere duurzame energiebronnen te komende drie jaar verdubbelen.
20180422_105124

De Paardeweide (Berlare)

Ook lokale besturen moeten hun steentje bijdragen, want zoals hierboven beschreven, zullen onze Donkgemeenten niet gevrijwaard blijven van de klimaatveranderingen.  In Lochristi hebben ze dat een tijdje geleden reeds begrepen: deze gemeente lanceerde haar klimaatplan om tegen 2020 twintig procent minder CO2 uit te stoten. Zo zal isoleren en energiearm bouwen ondersteund worden.

Wanneer gaat gemeente Berlare het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie ondertekenen, zoals bijna 8000 Europese burgemeesters reeds voordeden? Deze convenant brengt duizenden lokale en regionale autoriteiten samen die zich vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU op hun grondgebied te verwezenlijken.

Nieuwe ondertekenaars zeggen nu toe om de CO2-uitstoot tegen 2030 met ten minste 40% te verminderen en een geïntegreerde aanpak voor de mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering te volgen.

Werk aan de winkel op lokaal vlak om de wereld te redden.

Geplaatst in Berlare, Internationaal, Lokaal beleid, visie | Tags: | 1 reactie

Een reservaat genaamd Berlare, Overmere en Uitbergen

20140624_175842Ooit van NDD gehoord? NDD staat voor Nature Deficit Disorder, de verzamelterm voor het effect van het leven zonder natuurbeleving, in kunstlicht en zonder al te veel beweging. Dit zorgt vooral bij kinderen voor psychologische en fysieke klachten. Dit syndroom werd voor het eerst beschreven door Richard Louv. We laten het wetenschappelijke gehalte even in het midden, maar het is een feit dat het “buitenleven” een positieve invloed heeft op de gezondheid. Rond de Donk mogen we niet klagen over die natuurbeleving en de talrijke mogelijkheden om er met het gezin op uit te trekken.
Als inwoner durven we het wel eens vergeten, we wonen in één van de mooiste stukjes van Vlaanderen. De Meersen, de Gratiebossen, de Scheldeboorden, de Hoge Berg en uiteraard De Donk. Stukjes natuur om te koesteren. Gelukkig gaan we er (voorlopig) vrij zorgzaam met om en doen gemeente en vrijwilligers de nodige inspanningen.Nog zo’n mooie plek is ’t Stamkot, gelegen langs de Leopolddreef en de Heidekasteeldreef, dat in 2016 in beheer van Natuurpunt vzw kwam. Sinds dan maakt het deel uit van een groter geheel, het erkende natuurreservaat ‘Heidemeersen’.

De Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap Natuur en Bos benoemde het gebied het “Land van Meersen en Meer” en strekt zich uit over de gemeenten Wichelen, Wetteren, Berlare en Laarne. In dit gebied zijn reeds vele en mooie routes voor wandelaars en fietsers naar de verschillende toegangswegen. De VLM en het agentschap gaan nog meer investeringen doen om die in de toekomst nog aantrekkelijker te maken.

Een jaar geleden gaf minister Schauvliege groen licht voor natuurinrichtingswerken in de omgeving van Berlare Broek en het Donkmeer, goed voor zo’n 379 hectare. Het begin van de werken is gepland in de loop van 2018 (in 2014 was er reeds een eerste reeks werken) en zal vooral de oorspronkelijke vegetatie in ere herstellen waardoor ook de fauna zal aangetrokken worden. Hiervoor gaan Agentschap voor Natuur en Bos, de gemeente Berlare, Intercommunale Dender-Durme-Schelde, vzw Durme en de polder tussen Schelde en Durme samen werken.Donkmeer

In het kader van dat natuurinrichtingsproject (NIP) wordt de natuur rond het Donkmeer in zijn oorspronkelijke staat hersteld.  Zo krijgt de Eendenkooi  een volledige make-over: de aaidieren verhuizen naar de Nieuwdonk en de vogelkooien verdwijnen. Er komt een speelweide en de natuur wordt in zijn natuurlijke staat hersteld. De werkzaamheden beginnen binnenkort.

De aanwezige dieren werden “verloot” onder mogelijke liefhebbers. Of deze werkwijze  beantwoordde aan de normen van het dierenwelzijn laten we nu even in het midden. Bijkomend kan de vraag gesteld worden of het huidig concept van “aaidieren”  uberhaupt nog in overstemming gebracht kunnen worden met het dierenwelzijn, vooral omdat steeds meer aaidierenweides gesloten worden wegens een gebrek aan respect van de bezoekers voor die dieren. Zo sloot Planckendael haar kinderboerderij afgelopen juli.
25188584_10208363669528182_1626319699_nDe veranderingen aan de Eendenkooi passen in het Natuurinrichtingsproject (NIP) van de Vlaamse overheid, dat gericht is op de herstelling, ontwikkeling en het behoud van natuurwaarden. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) betaalt het grootste deel van de werken.

Regelmatig worden inspanningen gedaan om kinderen te laten kennis maken met en te laten genieten van onze natuur en haar grote en kleine levende wezens. Het speelbos in het Kasteelpark is een succesvolle investering om kinderen het buitenleven te laten ervaren.

Het weinig populaire Museum Donkmeer krijgt ook een nieuwe bestemming in functie van natuureducatie. Het moet een natuurbelevingscentrum worden. Toch lijkt 243.500 euro voor verschillende waarnemers aan de hoge kant voor de herinrichting van het museum. Positief is dat vzw Durme een onderkomen krijgt in het museum. Vzw Durme doet schitterend werk voor natuurbehoud in onze omgeving.

Eén van de grootste uitdagingen voor onze gemeente op vlak van natuurbehoud is het massale zwerfvuil. De dure vuilzakken zullen er waarschijnlijk voor iets tussen zitten.

Eerst 7 Vlaamse gemeenten, daarna 36 riepen op om statiegeld voor blik en plastic in te voeren om het zwerfvuil te bestrijden. Geen wonder, want zwerfvuil kost de Vlaamse gemeenten 100 miljoen euro per jaar. Voorstanders van statiegeld hebben zich verenigd in de Statiegeldalliantie en groepeert meer dan 100 Vlaamse en Nederlandse organisaties en bedrijven. Dit zal niet alle problemen oplossen, maar zou een grote stap vooruit zijn. Tijd dat ook Berlare zich hiervoor uitspreekt.

Noteer alvast in je agenda: op zondag 22 april gaat Curieus Berlare samen met vzw Durme wandelen in de Paardenweide.
Geplaatst in Berlare, Lokaal beleid, Nieuws, visie | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Tijd voor een Internetionale

SampolFront_jan18Vanavond is er een feestje in de Gentse Vooruit: want SamPol werd 25 jaar jong en het tijdschrift kreeg een volledige make-over.

Samenleving & Politiek is een maandblad dat een kritische blik werpt op maatschappelijke en politieke problemen. Samenleving & Politiek is ook een ideeënblad waar nieuwe ontwikkelingen worden besproken en creatieve voorstellen worden geformuleerd over alle mogelijke maatschappelijke en politieke thema’s. Het is een geëngageerd, maar niet-partijgebonden blad voor een sociale democratie.

Het is een schitterend blad waar belangrijke progressieve denkers een forum krijgen en waar in alle vrijheid discussies over heikele thema’s woeden. Ga zeker eens een kijkje nemen in hun uitgebreide archief.

Of beter: steun SamPol door een abonnement te nemen. Je zal het je niet beklagen.

Ik ben dan ook niet weinig trots om in het eerste nummer van de vernieuwde editie te staan met een bijdrage over netneutraliteit: Tijd voor een internetionale.

Ben jij afgelopen jaren ook verslingerd geraakt aan het aanbod van Netflix, beschouw jij YouTube als je beste partner in het levenslange leren, volg je de actualiteit via VRT NWS, ga je ook de wereld verbeteren via de talks van TedX, of heb je gewoon je cd-collectie op zolder opgeborgen omdat je toch over een Spotify-abonnement beschikt? Communiceer jij ook het liefst via Skype, WhatsApp, Facetime en Snapchat? Dit is sinds 14 december allemaal een stuk minder vanzelfsprekend geworden.

Dit artikel zit voorlopig achter een paywall, maar als jullie beloven om een abonnement te nemen, mogen jullie het hier integraal lezen.

 

 

Geplaatst in Internationaal, Media, Nieuws, visie | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Stiff Upper Lips – Waarom de Engelsen zo Engels zijn

flyer2018

Curieus nodigt Harry uit op donderdag 1 februari in het Stadhuis van Dendermonde.

Zondag 21 januari werden, naar jaarlijkse tradities, de culturele nominaties uitgereikt door de Cultuurraad in Berlare. Deze prijzen gaan naar personen die Berlare cultureel op de kaart gezet hebben in het afgelopen jaar. 

Ik was zeer vereerd om de lofrede te mogen houden voor Harry De Paepe, voor zijn boek ‘Stiff Upper Lips – Waarom de Engelsen zo Engels zijn’. Hierna vind je de schriftelijke neerslag van mijn woordje. 

Vlamingen zijn anglofielen: ze kijken naar Britse series, houden van hun humor en ze zijn fan van hun popsterren, maar daar stopt het vaak met hun kennis over de Engelse cultuur. Dat is jammer, want de Vlaamse geschiedenis is nauw verbonden met de Engelse.

Niet toevallig reden hier de eerste stoomtreinen na Engeland. In Gent, op enkele meters van mijn werkplek, staan 2 standbeelden van beroemde anglofielen. Lieven Bauwens, smokkelde in de 18de eeuw Engelse weefgetouwen, toen spitstechnologie, ons land binnen. Een ongezien staaltje van industriële bedrijfsspionage. Dat daar nog geen film over gemaakt werd. Hij werd daarvoor bij verstek ter dood veroordeeld en op verschillende pleinen in Londen werden poppen, die op hem leken, symbolisch opgehangen.

De grootste Gentse held is Jacob van Artevelde die op de Vrijdagsmarkt richting Engeland wijst. Hij koos tijdens de honderdjarige oorlog de kant van de Engelse koning tegen de Fransen en zorgde dat het Vlaamse laken opnieuw kon uitgevoerd worden naar Engeland.

26904189_10156008308954376_5134751629119336670_n

Bron: Harry De Paepe

Nog iets verder terug in de geschiedenis was er Mathilde van Vlaanderen, de dochter van de Graaf van Vlaanderen en vrouw van een zekere Willem de Bastaard. Door de frustratie over zijn afkomst (vandaar zijn bijnaam), had hij als compensatiegedrag het plan opgevat om Engeland te veroveren. Mathilde zag dat wel zitten en rijk als ze was betaalde ze voor de vloot en een pak Vlaamse huurlingen. Ze was de slimste van de twee en werd daarom ook de  belangrijkste adviseur en de steunpilaar van Willem. In 1066 was Engeland veroverd en in 1068 werd de Vlaamse Mathilde koningin van Engeland en is ze de voorouder van de huidige royals.

Dus, dames en heren, zonder de Vlamingen waren Engelsen niet zo Engels.

Vlamingen houden dus van Engeland, maar Harry is een anglofiel pur sang, excusez le mot, in heart and soul.

Hij is een belezen historicus, maar bovenal een rasverteller. In het atheneum van Dendermonde geeft hij dan ook op begeesterende wijze geschiedenisles.

Harry is van kindsbeen af al erg geïnteresseerd in Engeland en zijn specifieke cultuur. Omdat op de videocassette van Mary Poppins ook de kersttoespraak van de Engelse koningin stond, was hij als kleuter reeds geïndoctrineerd in de Englishness.

In verschillende radio- en televisieprogramma’s, zoals Interne Keuken op Radio 1, is hij een graag geziene gast  en wie van ons kan zeggen dat hij een eigen radioprogramma slash podcast heeft Klara. Daarnaast hij nog tijd om over Engelse geschiedenis en politiek te schrijven voor Doorbraak.be, Knack.be en de website van de VRT.

De hoofdreden, echter, waarom we Harry hier in de bloemetjes zetten, is het boek, dat hij samen schreef met VRT-journalist Flip Feyten:  ‘Stiff Upper Lips – Waarom de Engelsen zo Engels zijn’.

Het werd een boek over het ‘anders-zijn’ van de Engelsen. Hun liefde voor Kerstmis, gekke sporten zoals schenen schoppen, hun aparte humor en de voorliefde voor excentrieke figuren komen aan bod, net als het koningshuis, het politieke systeem en brexit.

Nederlands minister-president Rutten wilde de Engelsen wat beter leren kennen en bestelde onmiddellijk zijn exemplaar bij Harry. Zelfs Brits minister Johnson, die een hoofdrol speelde bij de Brexit, kreeg persoonlijk een exemplaar uit de handen van Harry. 

Als ik even nog snel wat sluikreclame mag maken: op donderdag 1 februari nodigt Curieus Harry uit voor een  lezing over zijn boek en dat gaan we natuurlijk laten begeleiden met tea and scones. Op 4 maart is hij te gast bij onze lokale bibliotheek.  

Straks zullen we een glas drinken op de nominatie van Harry en de anderen, maar wees gerust het zal geen schuimloos en lauw bier zijn.  

Ik vraag graag schepen Gunther Cooreman naar voor om de prijs te overhandigen.

Geplaatst in Berlare, Geschiedenis | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Berlare in de wereld

Berlare in de wereld20171104_091248

“Als de empathie wegloopt uit de samenleving …”
Michael Van Peel

Afgelopen november toonde Berlare zich opnieuw een warme gemeente in koude tijden. Een pak vrijwilligers was in de weer om rijstpapjes, gemaakt door Maria Beauprez, aan de man te brengen ten voordele van 11.11.11. Onze Donkgemeenten hebben een hart voor de wereld.

In het schitterende (online-)tijdschrift MO* deed hoofdredacteur Gie Goris een uitgebreid interview met Jan Pronk, lange tijd de personificatie van “Nederland Gidsland” en nog steeds een held voor het progressief internationalisme. Kortom, iemand waar ik veel bewondering voor heb.

Jan Pronk bij Nationaal Archief & Spaarnestad Photo join Wikipedia

Jan Pronk

Als minister voor Ontwikkelingssamenwerking en later voor Milieu zette Jan Pronk Nederland op de wereldkaart als de natie die mondiaal bestuur en internationale solidariteit zo belangrijk achtte, dat ze er ook de nodige middelen voor opzij zette.

In het interview trekt hij van leer tegen de westerse zelfgenoegzaamheid en het verdwijnen van de internationale solidariteit en wederzijds begrip. Ontwikkelingssamenwerking is (opnieuw) verworden tot handelsbelangen en conflicten in het Midden Oosten worden gevoed door onze interventies. Kortom een analyse die hij deelt met Robert Fisk.

Gelukkig is er nog de niet-gouvernementele samenwerking, al dan niet op lokaal vlak.

Zo heeft de Berlaarse bevolking gelukkig een lange traditie om verder te kijken dan de eigen gemeentegrenzen en weet dat oorlog, onrecht en armoede niet aan onze landsgrenzen stopt. Onze Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) is dan ook een zeer dynamisch orgaan.

Onder impuls van het GROS werd Berlare een Fairtrade-gemeente. Dit betekent dat het bestuur, de inwoners, de organisaties en de bedrijven in onze gemeente aandacht hebben voor duurzame producten en eerlijke handel.

fair20trade

logo Fairtrade

Een mooi jaarlijks terugkerend event is het Fair Food Feest. Een feest met gezellige optredens, workshops, lokale en fairtrade producten.

De Oxfam Wereldwinkel van Berlare trekt natuurlijk al veel langer aan de kar van duurzame wereldhandel. Helaas stopte winkel in Berlare, maar gelukkig loopt de educatieve werking verder en blijven de producten te koop via het Voedselteam Donkgemeenten en in het Fruithoeksken.

Op de laatste gemeenteraad werden de voorstellen van de GROS voor het ondersteunen van enkele noord-zuidprojecten goedgekeurd. Jaarlijks gaat 10 000 euro naar projecten in het zuiden. Onder meer Finado Ethiopië,  Werkgroep Pater De Visscher, The Village vzw, Face for children in need vzw en Rumahedi kunnen hiervan profiteren.

finado_logo

logo Finado

Finado moet ik hier niet meer voorstellen, Comité Pater De Visscher is meer dan een steuncomité voor de pater, en er zijn ook nieuwe organisaties, zoals The Village, de vzw van Willy Neels uit Overmere en Leon Peeters uit Kalken. Zij helpen Oegandese kinderen met een verstandelijke beperking en werken aan bewustwording bij de lokale bevolking om deze kinderen niet te verstoten.

Toch is onze wereld ondanks deze initiatieven nog steeds niet de ideale plaats waarvan we allemaal dromen. We herdenken momenteel de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog, maar nooit waren er meer conflicten in de wereld. De burgeroorlog in Syrië, de crisis in Oekraïne, het oplaaiende geweld in Gaza, de vergeten conflicten in Centraal Afrika. Het lijkt wel of de hele wereld in oorlog is.

De wereld in Berlare

Ondanks dat Berlare een weinig diverse gemeente is, leeft ook hier een deel van de wereld. Onze gemeente telt 14758 inwoners, waarvan 14463 Belgen. 295 inwoners, of 2% van de bevolking, hebben een vreemde nationaliteit. De grootste groep buitenlanders (45 inwoners) is afkomstig uit: … Nederland.

nationaliteiten-per-gemeente-web

Bron: Het Nieuwsblad

De Leesdijk, de organisatie van de openbare bibliotheken uit onze omgeving, organiseert sinds kort in hun bibliotheken een Taalpunt Nederlands. Dit moet anderstalige nieuwkomers in staat stellen om sneller onze taal te leren. Oprecht een goed initiatief, niets te vroeg. In verschillende andere gemeenten bestaan die reeds enige jaren. In het Taalpunt Nederlands staan alle materialen, zoals taalcursussen en maatschappelijke oriëntatie, voor anderstaligen samen.

dirkvandermaelen

flyer van een lezing van Curieus

Wie facebook volgt zal het soms anders denken, maar Berlare is een warme gemeente met een hart voor haar buren en voor mensen uit verdere gebieden in de wereld. Tijdens de vluchtelingencrisis vonden verschillende vrijwilligers elkaar om, vaak in alle stilte, de vluchtelingen in Berlare een menswaardig onderkomen te geven. Ze hebben toen daarvoor een afzonderlijke facebookgroep opgericht: Inwoners van de Donkgemeenten met het hart boven hard.

Het GROS, de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking, is een prachtig orgaan. Laten we een sterke reactie vragen van het huidige bestuur én aan alle politiek partijen om ook in de volgende legislatuur hierop in te zetten.

 

 

 

 

 

 

Geplaatst in Berlare, Lokaal beleid, Nieuws, visie | Tags: , , | 1 reactie

Op uw gezondheid ..

logo

Logo Gezonde Gemeente

Met nieuwjaar wensen we elkaar een goede gezondheid, toch wel het belangrijkste in een mensenleven. De belangrijkste kerntaak van het gemeentebestuur is het welzijn van haar inwoners en het bevorderen van hun gezondheid is daar een belangrijk onderdeel van.

Berlare wil zich inderdaad profileren als een gezonde gemeente en schreef zich in de actie van de vzw Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie. In 2016 ondertekenden het OCMW en de gemeente het charter van de Gezonde Gemeente. Daarvoor werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met vzw Logo Dender.

In 2016 was het thema “verslavingen”. We moeten helaas vaststellen dat in onze gemeente nog steeds mensen lijden onder drugsmisbruik, zoals ik in een vorig artikel beschreef. Met cursussen stoppen met roken en brave campagnes naar jongeren toe zullen we er niet komen.

Dit jaar was het thema “gezonde voeding” het thema, helaas is daar weinig van bij gebleven. Het Voedselteam Donkgemeenten werd opgericht, maar daar heeft het gemeentebestuur zelf weinig verdienste aan. Dat een diëtiste uitleg kwam geven over etiketten op voedingswaren is aan veel mensen voorbij gegaan.

2018 zou het jaar van de “beweging”. Tijd om de oncomfortabele verkeersinfrastructuur onder handen te nemen, zodat we op een veilige en comfortabele manier werk kunnen maken van dit voornemen.

Na lang aandringen gaat Berlare investeren in extra AED-toestellen. Die zullen ingezet worden in verschillende gemeentelijke gebouwen, zoals de sporthallen in Berlare en Overmere, De Venne en  de Festivalhal.

Allemaal mooie doekjes tegen het bloeden, want een echt gezondheidsbeleid kan dit (nog) niet genoemd worden. Dure losse flodders zonder coherente visie en met weinig aantoonbare return.
Laten we anderzijds elk initiatief dat de gezondheid van onze bevolking ten goede komt, hoe klein ook, toejuichen. Zelfs wanneer er maar één persoon met gebaat is, is dat gewonnen.
Laten we in elk geval werk maken om samen tot een visie te komen hoe we echt kunnen werken aan de gezondheid van de inwoners van Berlare.
Geplaatst in Berlare, Lokaal beleid, Nieuws | Tags: , , , | 3 reacties

Fuseren: laten we de troeven zelf in handen nemen

Als ik eerlijk moet zijn, dan mogen we niet langer wachten. Laten we onmiddellijk onderhandelen met andere gemeenten om te fuseren. Nu kunnen we nog kiezen en krijgen we mooie financiële voordelen. Als we dat niet doen, zullen binnen enkele jaren de fusies voor ons beslist worden en dan zonder voordelen.

OostVlaanderen

By Wikibelgiaan CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Ik kon mijn gesprekspartner geen ongelijk geven. Nieuwe fusies zijn onvermijdelijk, want de meeste gemeenten zijn te klein om het steeds complexer wordende takenpakket uit te voeren, vooral op vlak van competenties, infrastructuur en technologie.

Steeds meer bevoegdheden worden doorgeschoven naar de gemeenten, zoals welzijn, gezondheidszorg en kinderopvang. Dit is nu reeds moeilijk om dragen voor een kleine gemeente en deze druk zal alleen maar toenemen. Ondersteuning door de provincies mogen we stilaan vergeten, want in 2018 zijn die helemaal uitgekleed. De schaalgrootte van veel gemeenten, om de uitdagingen van het heden en de toekomst aan te kunnen, is te klein.

In Vlaanderen zijn er bijna 100 intercommunales en meer dan 2.000 andere samenwerkingsverbanden van gemeenten, omdat de meeste gemeenten te klein zijn voor veel van hun taken.

logo_dds

DDS, één van onze bekendste intercommunales

Toch zijn intercommunales geen oplossing: ze liggen terecht onder vuur door hun ondoorzichtige structuren, het ondemocratische beleid en de weinig efficiënte organisatie. En dan spreken we nog niet over de overdreven vergoedingen voor de vertegenwoordigers.

Zoals Guy Tegenbos het stelt in De Standaard:

Die intercommunales eigenen zich het label ‘van openbaar belang’ toe, maar functioneren in feite als privébedrijven. De goede bedoelingen van vele bestuurders ten spijt, verdedigen ze niet in de eerste plaats de belangen van de burgers of van de gebruikers. Integendeel. Ze streven winstmaximalisatie na.

Zijn oplossing is simpel:

En als gemeenten zoveel samenwerkingsverbanden moeten oprichten, betekent dit dat ze te klein zijn, en dan moeten ze durven samen te gaan.

Vlaanderen staat hier niet alleen. In Nederland heeft zonder veel tegenstand en moeite het aantal gemeenten flink gereduceerd, Denemarken heeft zijn gemeentefusies achter de rug en Duitsland heeft concrete plannen.

Het was de ambitie van de huidige Vlaamse regering om de macht van de provincies te verleggen naar Vlaanderen en de gemeenten én het aantal gemeenten drastisch terug te schroeven tegen de verkiezingen van 2018. Helemaal geslaagd kun je deze ambitie niet noemen, maar toch heeft het enkele gemeenten in beweging gezet.

De laatste fusie in België dateert reeds uit 1983, toen Antwerpen fuseerde met zeven randgemeenten en volgens de geruchten bij experten, zoals Johny Vansevenant, zal de verplichte fusie wel eens in het volgende regeerakkoord kunnen staan.

Wie …

In februari konden we in de krant lezen dat de Limburgse gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek er ernstig over na denken om te fuseren. Beide gemeenteraden hebben deze fusie principieel goedgekeurd. Vanaf 2019 gaan Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek vrijwillig op in één gemeente. Het wordt de eerste fusie in 33 jaar. Deze gemeente zal 23.500 inwoners tellen en de qua oppervlakte de grootste van Limburg worden. Op 14 oktober 2018 worden er gezamenlijke gemeenteraadsverkiezingen gehouden.

De reden van de fusie is vooral zorgen dat de nieuwe gemeente haar dienstverlening kan handhaven, zonder haar lasten te moeten verhogen (dit moet ons gemeentebestuur als muziek in de oren klinken). De Vlaamse regering biedt de gemeenten een schuldovername van in totaal 11,7 miljoen euro.

Ook Kruishoutem en Zingem gaan samensmelten in 2019. De belangrijkste reden is opnieuw van financiële aard, de nieuwe fusiegemeente zou bijna schuldenvrij zijn. Een andere reden is dat ze willen anticiperen op een verplichte fusie en niet willen aansluiten bij een grote stad, maar het heft in eigen handen wilden nemen en onderhandelen in gelijkaardigheid en gelijkwaardigheid.

260px-dorpen-mariekerke-en-sint-amands-1343976005

Sint-Amands, straks gefuseerd met Puurs.

Dan is er nog Sint-Amands die gaat fuseren met Puurs omdat de kleine gemeente vindt dat ze niet de financiële draagkracht heeft om alle nodige investeringen te doen zonder de belastingen significant te verhogen.

Overpelt en Neerpelt zullen fuseren in 2019 tot Pelt. Jaak Fransen, burgemeester van Overpelt, verwoordt het zo in de De Standaard:

Als we het niet doen, zal het ons later misschien verplicht worden, maar ik vermoed dan wel zonder de financiële meevallers die we vandaag wel krijgen.

Aalter en Knesselare fuseren ook, en dat inspireerde Eeklo om actief op zoek te gaan naar een fusiepartner. Helaas waren de buurgemeenten niet zo enthousiast. Daardoor zou Eeklo wel eens de kleinste entiteit van het Meetjesland kunnen worden.

De laatsten in de rij waren Deinze en Nevele. De twee burgemeesters kondigden dit begin juli, tot verrassing van de inwoners, aan op een persconferentie. Dit wordt met 43.000 inwoners de vijfde stad in Oost-Vlaanderen.

Andere gemeenten kiezen voor een “fusie-light”: zo vormen Turnhout, Oud-Turnhout, Beerse en Vosselaar vanaf nu de Stadsregio Turnhout, die intensief gaat samenwerken op het vlak van mobiliteit, economie en toerisme.

Sommigen roepen Genk en Hasselt op om te fuseren tot Limburg Stad en daardoor de derde stad van Vlaanderen te worden, na Antwerpen en Hasselt.

Uiteindelijk worden het dus zeven fusies: Aalter met Knesselare, Puurs met Sint-Amands, Meeuwen-Gruitrode met Opglabeek, Overpelt met Neerpelt, Zingem met Kruishoutem, Lovendegem, Waarschoot en Zomergem en Deinze met Nevele). Toevallig of niet, het zijn allemaal CD&V-gemeenten. Ook met de fusie van 1976 had de CVP de rekeningen goed gemaakt, want met de daaropvolgende verkiezingen boekten ze een klinkende overwinning.

Waarom …

Fusie is een emotioneel onderwerp omdat de meeste mensen zich sterk verbonden voelen met hun gemeente en die gemeente niet graag zien opgaan in een groter geheel. Hoe gevoelig het thema ook is: de meeste experts zijn van mening dat schaalvergroting noodzakelijk zal zijn. 25.000 inwoners lijkt het minimum te zijn om voldoende bestuurskracht te hebben om aan de verwachtingen van de burgers te voldoen. Vlaanderen heeft echt geen 308 sjerpen nodig. De gemiddelde grootte van een Vlaamse gemeente is 20 000 inwoners, dus Berlare is wat aan de kleine kant.

building-1804030_640

Schaalvergroting betekent meer mogelijkheden

Zal de verplichting om te fuseren binnenkort onafwendbaar zijn? Alles wijst er op dat in de komende jaren de druk om te fuseren tot grotere, en performantere gemeenten, alleen maar zal toenemen.

In de vorige legislatuur probeerde Geert Bourgeois (N-VA), als Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, om gemeenten aan te zetten tot een samensmelting. Maar hij kwam van een kale kermis thuis: op de vage interesse van de Oost-Vlaamse gemeente Kruibeke na, was er toen op lokaal niveau bijzonder weinig animo te bespeuren.

Nu wordt de fusie met zachte hand aangemoedigd. De Vlaamse overheid belooft een schuldovername van 500 euro per inwoner wanneer gemeenten vrijwillig fusioneren.  “Die fusiebonus krijgen ze om orde op zaken te kunnen stellen, financieel gezien”, zegt de woordvoerder van bevoegd minister Liesbeth Homans, Jan van der Vloet. “De gemeenten krijgen daar natuurlijk wel begeleiding rond vanuit onze administratie, zodat ze het niet allemaal zelf moeten uitzoeken. Dat maakt de fusie voor hen toch aannemelijk, want het is de bedoeling dat de gemeenten er sterker uitkomen.”

De schuldovername is niet de enige wortel die voorgehouden wordt. Gemeenten die fuseren worden ook extra schepenen beloofd, waarschijnlijk om te voorkomen dat het mogelijke verlies van een mandaat een reden zou zijn om de fusie tegen te houden. De extra werkdruk door de fusie is ook een reden om extra schepenen toe te kennen. De nieuwe gemeente zou in de eerste legislatuur na de fusie recht heeft op twee extra schepenen tegenover gemeentes met een gelijkaardig inwonersaantal. Dat zou in de legislatuur daarna terugvallen op één extra schepen.

Toch is er een keerzijde. Johny Vansevenant verwijst ondermeer naar de Nederlandse situatie: de gemeenten in Nederland werden gemiddeld twee maal zo groot als de Belgische, maar hun ambitie werd ook twee maal zo groot. Dure projecten en hooggekwalificeerd personeel zorgen dat de uitgaven hoog blijven en samengesmolten gemeenten kunnen moeilijk hun overtallig gemeentepersoneel afdanken.

Toch weegt dit niet op tegen de efficiëntiewinst en de betere dienstverlening bij een fusie.

En Berlare …

De grootste reden voor de Vlaamse overheid om de fusies te promoten is te komen tot grotere entiteiten van 30 000 tot 50 000 inwoners. En laten de huidige fusies daar nu net niet aan beantwoorden, integendeel, het zijn defensieve fusies om een evidente samensmelting met een grotere gemeente te voorkomen. Zoals het geval is voor Zingem en Kruishoutem met Oudenaarde, voor Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek met Genk en Laarne met Wetteren.

En de andere gemeenten? Tja, het zoals Guy Tegenbos schrijft:

Het is moeilijk te begrijpen: de helft van de Vlaamse Parlementsleden die het fusiedecreet goedkeurden, is ook burgemeester of schepen. Zij onderschreven allemaal de nood aan fusies en de formules die het decreet daarvoor biedt. Maar als puntje bij paaltje komt, doen ze in de eigen gemeente niets.

Postjes en gebrek aan visie remmen fusies tussen gemeenten af

Hoe staat het dichter bij huis? In september lieten de burgemeesters uit onze regio, inclusief Katia Gabriels, weten dat ze geen interesse hebben in een nieuwe fusiebeweging. Wel trekken ze de kaart van nauwe samenwerking, zonder die mogelijke samenwerking te verduidelijken. De Zeelse burgemeester liet evenwel de deur op een kier, Patrick Poppe (Open Vld), vond zijn gemeente met meer dan 20 000 inwoners groot genoeg om alle kerntaken aan te kunnen, maar “Indien een kleinere gemeente met de vraag komt om te fuseren, zijn we echter wel bereid om met hen rond de tafel te zitten.”

station_zele_-_foto_4_28200929

Fuseren we straks verplicht met Zele?

Intussen is ook onze politiezone tot de conclusie gekomen dat hun schaalgrootte onvoldoende is om hun taken naar behoren uit te voeren. Politiezone Zele-Berlare gaat intensief samen werken met politiezone Hamme-Waasmunster.

In de afgelopen weken bleek een fusie met Berlare, Laarne of Wetteren voor burgemeester Kenneth Taylor (Samen) van Wichelen bespreekbaar, maar in de hoofden van zijn inwoners was dit idee nog niet rijp.

Toch blijft het idee in Wichelen sudderen. De nieuwe, linkse beweging #Anders bevroeg de bevolking over een mogelijke fusie. Berlare wordt daarin expliciet vermeld, tot frustratie van Wetteren. De toekomstige naam voor de fusiegemeente zou Wuitbossche (kunnen) worden. Op 10 december gingen de burgemeesters van Wichelen, Lede en Aalst in debat over gemeentefusies.

De vrijwillige fusie en de daaraan verbonden voordelen hebben we intussen gemist. Het is immers een lang proces van communicatie en consultatie nodig voor men aan de slag kan  gaan. Dit op korte termijn forceren zou de goodwill bij de bevolking stevig hypothekeren. Zo werden voor de inwoners van Kruishoutem en Zingem verschillende infoavonden georganiseerd, er kwam een website met veelgestelde vragen en alle adviesorganen werden gecontacteerd. Als we echter langer wachten zullen we het moeten doen met de overblijvende brokken (lees: minder interessante gemeenten).

Met wie …

Met wie zouden we fuseren? Onze buurgemeenten zijn: Lokeren, Zele, Dendermonde, Wichelen en Laarne.

Lokeren en Dendermonde zijn centrumsteden en daar is een mogelijke fusie minder aan de orde. Lokeren valt trouwens ook buiten ons arrondissement. Dat lijken dus de minst evidente fusiepartners.

Op dit moment flirt Laarne, tot ongenoegen van Wetteren, met Destelbergen voor een eventuele fusie. Deze keuze is ook ingegeven door de grootte van de partner. Volgens de burgemeester van Laarne:

‘Als je aansluit bij een grote gemeente, heb je maar weinig in de pap te brokken.’

Dit gaat wel in tegen het idee dat ze zouden fuseren met de partners uit hun politiezone (Wichelen en Wetteren).

Met Zele is er intussen wel een intense samenwerking in een gemeenschappelijke politiezone. Het onderzoek van VIVES, Vlaams Instituut voor Economische Samenwerking, over de gewenste gemeentefusies in 2014 koppelde Berlare wel degelijk aan Zele.

Op een pagina van de website van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen kun je per gemeente een ruime informatiefiche vinden en de Standaard goot financiële informatie van de gemeenten in een overzichtelijk kaartje. Zo kun je zelf je oordeel vormen.

Ik zette zelf enkele vergelijkingscijfers op een rijtje:

oppervlakte  inwoners gemiddelde netto inkomen huidige coalitie
Berlare 14 765 3821,83 ha  14 790 19 324 euro  Open Vld, onafhankelijke
Zele 20 813 3329,45 h  20 713 17 155 euro Open Vld, LIJST MASSART, ZDB, sp.a – Groen
Wichelen 11 421 2319,49 ha  11 442 19 733 euro Samen (oa. Open VLD)
Laarne 12 303 3258,22 ha  12 336 20 916 euro Open VLD en CD&V
Gemiddelde 18 379 euro
Gemiddelde Vlaanderen 18 163 euro
Gemiddelde België 17.684 euro

Bronnen:
http://bestat.economie.fgov.be/
Het Nieuwsblad

Om toch alles in perspectief te zetten: volgens het onderzoek van Het Nieuwsblad eindigde Zele op plaats 33 als beste Vlaamse Gemeente om in te wonen, Laarne kwam op 116 en Wichelen pas op 205. Berlare strandde op 131.
Uiteraard zijn, volgens mij, de 3 Donkgemeenten de beste plaats ter wereld , maar we kunnen er samen nog een betere plek van maken.

Hoe pakken we een fusie aan?

De fusies, echt wel noodzakelijk, moeten bedachtzaam aangepakt worden, want de verplichte fusiegolf van 1976 is op veel plaatsen nog niet verteerd. De overheid maakte toen de fout om de inwoners niet te betrekken en geen rekening te houden met de emotionele band die mensen hebben met hun woonplaats.

De Vlaamse overheid plaatste een draaiboek voor gemeenten met fusieplannen online en geïnteresseerde gemeenten kunnen ook individuele ondersteuning vragen aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Enkele burgemeesters van toekomstige fusiegemeenten lieten alvast tien tips noteren door de Standaard voor een succesvolle fusie.

Voor de tiende tip, “wacht niet af”, is het alvast te laat. Moest ons bestuur zijn verantwoordelijk genomen hebben, konden we zelf onze fusiepartner(s) kiezen en de bonus van 500 euro schuldovername per inwoner opstrijken. Die bonus zijn we kwijt en als we niet snel in actie schieten, worden we willens-nillens in 2024 bij Zele gevoegd. Ook de andere tips blijven waardevol, zoals de oproep om je ego als politicus opzij te zetten en je bevolking gerust te stellen.

Tot besluit

Ondanks dat de fusie van 1976 in Berlare, Overmere en Uitbergen nog steeds niet verteerd is in de geesten van veel mensen, moeten we minstens een nieuwe fusie onderzoeken als een daad van goed bestuur. En graag in alle openheid.

Met opnieuw de woorden van Guy Tegenbos:

De gemeente wordt de regisseur van veel beleidsdomeinen, dat vergt sterkere en dus grotere gemeenten.

In tijden dat gemeenten steeds meer vertrouwen op ondoorzichtige structuren van intercommunales om taken over te nemen omdat ze die niet langer alleen aankunnen, is een fusie een effectievere én democratischere oplossing.

Fusies zorgen ook voor het samensmelten van colleges en gemeenteraden, waardoor ook minder mandatarissen nodig zijn. Dit zou gefundenes fressen voor iedereen die roept dat er teveel “postjes” zouden zijn.

Laten we er dus zelf over na denken, voor dat gedaan wordt in ons plaats. Kiezen we onze eigen huwelijkspartner of wachten we tot we uitgehuwelijkt worden?

Lokale gezagsdragers, haal jullie kop uit het zand en neem je verantwoordelijkheid op! De financiële voordelen hebben we nu verspeeld, straks verspelen we de kansen om onze eigen fusiepartner te kiezen.

En weet je, ook na een volgende fusie zullen de inwoners van Berlare Puitenkloppers blijven, zoals de inwoners van Uitbergen Teutemensen en die van Overmere Smouters zullen blijven.

Geplaatst in Berlare, Lokaal beleid, Nieuws, visie | Tags: , , , , | 4 reacties

2 jaar later

9200000035651158Vandaag 2 jaar geleden startte ik deze blog. Enerzijds om mijn hart te luchten, anderzijds om mijn ideeën en visie te toetsen. Ik schreef over grote ideeën en kleine zaken, over nationale politiek en persoonlijke interesses.

Ik spuwde mijn gal over het gebrek aan sociaal beleid, de teloorgang van de Donk en de weinig transparante lokale overheid.

Bij die kritiek probeer ik ook steeds de alternatieven te formuleren die nodig zijn om een volwaardig lokaal beleid vorm te geven. Momenteel ontbreekt het huidige beleid aan visie, strategie en ambitie, maar belangrijker: dit gemeentebestuur laat mensen in de kou staan en verkwanselt ons natuurlijk erfgoed.

Op de afgelopen 2 jaar ben ik er niet milder op geworden, integendeel, de boosheid is alleen maar toegenomen, maar ook de wil hier iets aan te doen. Zoals punkgrootheid, Johnny Lydon, het ooit schreef en zong: “Anger is an energy”.

Ik wil jullie, de lezers, bedanken en weet dat ik jullie feedback steeds apprecieer, ook al ben ik er niet steeds met akkoord. Want weet: door discussie ontstaat visie en laten we daar juist veel behoefte aan hebben.

Geplaatst in Berlare, Lokaal beleid, Persoonlijk | Tags: | Een reactie plaatsen

Kerstcadeau met een laagje sociaal vernis

a_merry_corporate_christmas

Bron: Democratic Underground (https://www.democraticunderground.com/)

Sint-Maarten is al een tijdje de Schelde afgevaren, Sinterklaas is terug naar Spanje, morgen Kerstmis, daarna is het Nieuwjaar. Tijd voor cadeautjes! In oktober zijn het immers gemeenteraadsverkiezingen.

In de gemeenteraad van 20 december refereerde zelfs de voorzitter naar het nakende kerstfeest en de cadeautjes. Steven Baeyens, CD&V, sprak liever over verkiezingscampagne met het geld van de belastingsbetaler.

Waarover gaat het? Het klassieke verhaal: in het laatste jaar voor de verkiezingen is er plots wel geld om de wegen te repareren of een toemaatje te geven door een (te) kleine verhoging van een bepaalde premie.

Zo bleek er plots toch budgettaire ruimte om de derdebetalersregeling van De Lijn op te trekken van 10 tot 20%. Nog steeds een pak minder dan wat andere gemeenten terugbetalen én niet voor studenten in het hoger onderwijs. Zeer jammer, want het zijn juist de hogere studies, die voor veel ouders een flinke aderlating zijn. 

Ook de gemeentelijke mantelzorgpremie (een premie voor mensen die de zorg opnemen voor iemand uit hun omgeving) werd verhoogd naar 300 euro. Pikant detail, in Berlare mag deze premie niet gecumuleerd worden met de zorgtoelage van de Vlaamse zorgverzekering, terwijl dit in andere gemeenten juist een voorwaarde is. De gemeentelijke premie is voor mensen met een BEL-score van 30 tot 34, de premie van de Vlaamse zorgkas is vanaf 35 of meer. Bovendien kunnen enkel 65-plussers gebruik maken van deze uitkering. Niet verwonderlijk dat slechts 30 mensen in onze gemeente hier van gebruik maken.

Dat schepen Arbijn dit tijdens de gemeenteraad mocht verkondigen op hetzelfde moment dat hij als onafhankelijke verder ging, is uiteraard geen toeval. 10 jaar lang hebben we de schepen (en voorzitter van de werkgroep armoede!) niet gezien of gehoord op sociale thema’s en nu mag hij van zijn liberale baasjes cadeautjes uitdelen. Ik herken een vrijage als ik ze zie.

Deze kerstcadeau van de OpenVLD is dan ook een doorzichtig manoeuvre om in het jaar voor de verkiezingen zich toch een sociaal vernislaagje aan te meten. De kansarmoede in onze gemeente zal daardoor helaas niet dalen en onze senioren zullen hun voorzieningen nog steeds duur moeten betalen.

Maar, hé, laten we vooral blij zijn met deze kleine overwinning. Hier worden de mensen reeds een beetje beter van. Een eerste stap naar een volwaardige sociaal beleid. Daar zullen we samen voor blijven ijveren.

 

Geplaatst in Berlare, Lokaal beleid, Nieuws | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Sociale ongelijkheid in ons onderwijs

educational-opportunity-for-all_2-2In Vlaanderen kloppen we ons graag op de borst over ons onderwijs, maar op diverse rankings wordt België/Vlaanderen steeds meer ingelopen op vlak van onderwijskwaliteit.

Van de laatste blogpost van OESO-specialist Dirk Van Damme, kreeg ik het toch een koud.
De statistieken tonen dat in het Vlaamse onderwijs de sociale ongelijkheid het grootst is op de US na. Deze ongelijkheid wordt gelukkig in het latere leven deels goed gemaakt door de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid.

En dan maar kwetteren over welke taal er op de speelplaats van gesproken worden …
Tijd dat we alle taboes over boord gooien en het conservatieve bastion, dat het onderwijs wel degelijk is, eens volledig hertekenen. Er zal iets meer nodig zijn dan de hervorming van het secundair onderwijs dat nu nog maar een keer werd uitgesteld.

Geplaatst in Internationaal, Nieuws, visie | Tags: | Een reactie plaatsen